Nye referanseindekser

Etableringen av nye referanseindekser gjør det naturlig å bytte referanseindeksene til fem av rentefondene Storebrand.

Published 06.07.2022 by Caroline Sesvold Tørring

mika-baumeister-Wpnoqo2plFA-unsplash_nettsider
Foto: Unslash

Fra 1.september 2022 endrer rentefondene Storebrand Likviditet, Storebrand Kort Kreditt IG , SEB NOK Liquidity Fund, Storebrand Korte Renter SII og FO Norsk Likviditet sine referanseindekser.

Mer representative indekser

Nordic Bond Pricing (NBP) har nylig etablert nye indekser. Disse indeksene representerer markedet på en bedre måte enn rene statsindekser da de inneholder både kommune–, finans- og selskapsobligasjoner. Ved å benytte disse referanseindeksene, får de aktuelle fondene mer representative indekser å sammenligne resultater imot. Det vil gi et mer riktig bilde av fondenes resultater sammenlignet mot indeksen.

– Inntil nå har vi ikke hatt referanseindekser i markedet som viser den underliggende risikoen for denne type fond. Storebrand har, som de fleste øvrige forvaltere, derfor brukt de indeksene som har vært tilgjengelige. Det er gledelig at det nå finnes bedre og mer representative indekser tilgjengelig, og vi ser frem til å kunne ta disse i bruk, sier leder for renter og investeringsstrategi i Storebrand Asset Management, Dagfin Norum.  

De nye referanseindeksene vil gjelde fra 1.september 2022.

Fond Dagens indeks Ny indeks fra 1/9-22
Storebrand Kort Kreditt IG NOGOVD3M (ST1X) NBP Liquidity Standard Index NOK
Storebrand Likviditet NOGOVD3M (ST1X) NBP Liquidity Low Risk Index NOK
SEB NOK Liquidity Fund NOGOVD3M (ST1X) NBP Liquidity Low Risk Index NOK
Storebrand Korte Renter SII NOGOVD6M (ST2X) NBP Liquidity Low Risk Index NOK
FO Norsk Likviditet NOGOVD3M (ST1X) NBP Liquidity Low Risk Index NOK

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?