Nye referanseindekser

Storebrands rentefond og kombinasjonsfond får fra 1.februar nye referanseindekser. Bakgrunnen for endringen er at Oslo Børs har valgt å avvikle produksjon av norske statsobligasjonsindekser.

Published 29.01.2021 by Caroline Sesvold Tørring

Først og fremst er det viktig å understeke at nye indekser ikke vil innebære noen endringer i hvordan fondene blir forvaltet. Det vil ikke bety noen endring i fondenes mandater, kostnader eller forvalterstil.

Bakgrunnen for endringen er at Oslo Børs slutter å levere de såkalte statsobligasjonsindeksene, og Storebrand Asset Management har besluttet å velge Nordic Bond Pricing (NBP) som ny leverandør av statsindekser. Storebrand Asset Management bruker i dag også NBP som leverandør av kredittindekser for forvaltning av norske rentefond og -porteføljer.

Endingene gjelder fra 1.feburar 2021.

Se tabell under for alle endringene:

210201 Referanseindekser

Fant du det du lette etter?