Ny forvalter til norske aksjer

Tiril Flørnes Støle blir en del av Storebrands forvalterteam for norske aksjer. Hun kommer fra SpareBank1 Markets hvor hun har jobbet som aksjeanalytiker.

Published 05.09.2022 by Caroline Sesvold Tørring

Tiril Støle. Foto: Storebrand
NY FORVALTER: Tiril Flørnes Støle er ny forvalter i Storebrands norske aksjeteam. Foto: Storebrand.

Storebrand Fondene ansetter Tiril Flørnes Støle med oppstart 5.september hvor hun går inn i Storebrand norske aksjeteam sammen med Hans Thrane Nielsen, Alf Inge Gjerde, Knut Ivar Saatvedt og Karin Busch.

– Med Tiril Flørnes Støle som ny assisterende porteføljeforvalter, stryker vi forvaterteamet ytterligere innenfor norske aksjer. Sammen med Hans Thrane Nielsen, Alf Inge Gjerde og Karin Busch, som har ansvar for alle Storebrands aktive aksjeprodukter, har vi et team med gode forutsetninger for å levere god, aktiv forvaltning i det norske markedet, sier Bård Bringedal, investeringsdirektør i Storebrand Asset Management.20 milliarder

Støle utdannet MsC in Economics and Business Administration fra NHH, og kommer til Storebrand fra SpareBank1 Markets, hvor hun har jobbet to år som aksjeanalytiker. Tidligere har hun jobbet som vært summer- og winter intern i EY.

– Med denne rekrutteringen styrker vi det norske aksjeteamet ytterligere. Sammen med Alf Inge Gjerde, Hans Thrane Nielsen, Knut Ivar Saatvedt (chief dealer) og Karin Busch skal Støle bidra til en fortsatt god utvikling for teamet, både i form av avkastning til kunder og volumvekst i våre norske aktive aksjefond. Til sammen har teamet ansvaret for produkter med en samlet kapital på rundt  20 milliarder kroner, sier Bringedal.

Prosessen med å styrke teamet har gått over noe tid, og startet med rekrutteringen av Karin i november i fjor.

– Vi er svært tilfredse med hvordan Karin har kommet inn og bidratt i teamet, og vi er trygge på at også Tiril vil bli et verdifullt tilskudd til vårt norske aksjeteam, sier Bringedal.

Les også: Storebrand Verdi fortsatt på toppModellporteføljen er kjernen

Storebrands aktive norske forvalterteam jakter på verdier også der andre ikke har kapasitet til å lete. Modellporteføljen er kjernen i investeringsuniverset for våre norske, aktive aksjefond. Porteføljens sammensetning er et resultat av forvalterteamets samlede kompetanse og ideskaping. Avhengig av risikoprofil og investeringsstil, skaleres over- og undervekter ut i de enkelte fondene. På denne måten bidrar modellporteføljen til konsistent risikotakning på tvers av ulike fond. Fond med større frihetsgrader kan i større grad investere i selskaper som ikke inngår i modellporteføljen (Vekst og Verdi).

– Hver dag jobber forvalterne med aksjene de har ansvar for i modellporteføljen, med tanke på verdsettelse, prisingsdrift og avkastningspotensiale. Vi benytter flere tilnærmingsmåter når vi velger ut selskaper. Både kvantitative og kvalitative forhold blir analysert. I tillegg forholder vi oss til Storebrands standard for bærekraftige investeringer, avslutter Bringedal.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?