Ny forvalter, men samme strategi

I midten av april ble Storebrand Optima fusjonert inn i fondet Storebrand Norge. I tillegg overtok Fredrik Thoresen ansvaret for fondet. Thoresen forvalter i dag Storebrand Vekst.

Published 06.05.2019 by Caroline Sesvold Tørring

Fredrik_Thoresen2
Fredrik Thoresen forvalter nå både Storebrand Vekst og Storebrand Norge.

Bakgrunnen for å fusjonere Storebrand Optima inn i Storebrand Norge, er å forenkle Storebrands fondsutvalg og gjøre det enklere for kundene å differensiere og velge mellom ulike fond.

Fullt hverandre tett

Historisk har avkastningen i Storebrand Optima Norge og Storebrand Norge fulgt hverandre tett. Siste 1 år, 3 år og 5 år har imidlertid Storebrand Norge hatt noe bedre avkastning. Risikoen i fondene målt i månedlige svingninger (Tracking error) har også vært noe høyere i Storebrand Optima Norge, men fondene er klassifisert i samme risikoklasse. Begge fondene er i dag plassert i risikoklasse 5 av 1‐7 (der 7 er høyest risiko).  

Fusjon og forvalterbytte

Samtidig som Storebrand Optima fusjoneres inn i Storebrand Norge, bytter også fondet forvalter. Fredrik Thoresen, som startet i Storebrand juni 2017, har i dag forvalteransvar for Storebrand Vekst. Thoresen, som tok over Storebrand Vekst etter Andreas Berdal Lorentzen, fikk en litt tøff start med nedgang i avkastningen før det snudde og pilene igjen pekte oppover. Så langt i år er fondet opp 16,6 prosent og 6,6 prosent foran indeks.

Thoresen er en av fire forvaltere på det norske aksjeteamet, og for det norske aksjeteamet er modellporteføljen kjernen i investeringsuniverset for de norske, aktive aksjefondene. Modellporteføljen, som består av 40-50 selskaper, er en fiktiv portefølje, danner grunnlaget for de norske aksjeporteføljene i Storebrand. Modellen er ikke bare summen av teamets anbefalinger, men skal fortrinnsvis være summen av hver enkelt forvalter sine beste forslag.

– Vi benytter flere tilnærmingsmåter når vi velger ut selskaper. Både kvantitative og kvalitative forhold blir analysert. I tillegg forholder vi oss til Storebrands standard for bærekraftige investeringer. Hvert år gjennomfører vi en rekke møter med ledelsen i selskapene vi investerer i, likeså med de vi vurderer å ta inn i porteføljen. I sum rundt 150 direktemøter og over 300 fellespresentasjoner, forteller Thoresen.

Bytte av forvalter kan fort føre til bytte av forvaltningsstrategi. Thoresen påpeker at dette ikke blir tilfelle.

– Investeringsstrategi, stil og prosess består tross skifte av forvalter, fondet vil fortsatt ta utgangspunkt i vår modellportefølje og investerer i store, mellomstore og små norske selskaper med en balansert sektorsammensetning, forteller Thoresen.

Thoresen mener også det vil fortsatt være et klart skille mellom de to fondene.

– Storebrand Norge vil fortsatt være et stilnøytralt fond, mens Storebrand Vekst er eksponert mot store, mellomstore og små vekst selskaper, påpeker Thoresen. 

Kontakt oss

Institusjonelle kunder

Kjøp og selg fond her

Last ned ordreblankett for fondshandel

Kontakt oss

Send e-post når du vil.
Svartid hverdager 8-16.

Motta nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev for institusjonelle kunder.


Fant du det du lette etter?