Ny forvalter for Storebrand Renewable Energy

Nader Hakimi Fard tar over fondet Storebrand Renewable Energy som ansvarlig forvalter. "Vi ser at fornybar energi tar en stadig større andel av energiproduksjonen", sier Nader Hakimi Fard som fra og med 3. april tar over fondet Storebrand Renewable Energy.

Published 12.04.2023 by Storebrand Asset Management

Nader Hakimi Fard bli ny forvalter for Storebrand Renewable Energy

Nader Hakimi Fard har vært en del av Storebrand Solutions siden september 2022. Solutions teamet består av fire personer som forvalter fondet Storebrand Global Solutions og tre underfond. Storebrand Renewable Energy er en av dem.

Tidligere har Nader jobbet som analytiker og forvalter i Söderberg & Partners og som fondsforvalter i Danske Bank. Storebrand Renewable Energy har per utgangen av februar en forvaltet kapital på ca. NOK 2,9 milliarder. Strategien ble lansert 26. juni 2020 og har siden den gang utkonkurrert sin referanseindeks (MSCI AC World Index), og levert en årlig absolutt avkastning på ca. 30 % (28. februar 2023). Fondet avviker betydelig fra referanseindeksen fordi investeringene utgjør en begrenset del av investeringsuniverset.

– "Jeg ser frem til å fortsette å utvikle løsningsporteføljen vår sammen med Nader, som nå tar over etter meg som ytterst ansvarlig for Storebrand Renewable Energy-fondet. Vi er inne i en spennende tid med mye som taler for en akselererende overgang til fornybar energi", sier Philip Ripman, leder og leder for Solutions-teamet i Storebrand Asset Management.

Den amerikanske inflasjonsreduksjonsloven (IRA) innebærer at mer enn 360 milliarder dollar skal investeres i energi- og klimaendringsprogrammer, og EUs overgangsstrategi Green Deal betyr at EU skal bli verdens første klimanøytrale kontinent innen 2050. – Vi går mot en overgang til mindre karbondioksidintensiv energiproduksjon. Nå er det også ekstra interessant med mange politiske insentiver som kommer bedrifter i sektoren fra flere ulike deler av verden til gode.

Fornybar energi som vind og sol blir i økende grad omtalt som et alternativ til fossil energi og tar en stadig større del av energiproduksjonen. Storebrand Renewable Energy-fondet passer derfor for investorer som ønsker en tydelig eksponering mot fornybar energi, sier Nader Hakimi Fard. Fondet er tilgjengelig på for eksempel Nordnet, Avanza, Storebrand, Nordea, Handelsbanken, Fondo og Savr.

Vi ønsker Nader lykke til!

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?