Nordens raskest voksende kapitalforvalter

Den sterke veksten i Storebrand Asset Management fortsetter, med en økning på 25 milliarder kroner i første kvartal. Totalt AuM utgjør nå 987 milliarder kroner, opp 19 prosent mot første kvartal 2020.

Published 28.04.2021 by Storebrand Asset Management

Jan Erik Saugestad. Foto: Lise Eide Risanger / Storebrand

Første kvartal i 2021 er preget av positive nettotegning på 24 milliarder kroner, der underliggende avkastning ble motvirket av valutaeffekter fra en relativ styrking av norske kroner. Inntektene i første kvartal utgjør 446 millioner kroner, som er en økning på 12 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Vi er veldig fornøyde med det sterke resultatet i første kvartal. Bærekraft er fremdeles en sterk pådriver samt økt interesse for alternative investeringsløsninger som eiendom, Private Equity, Private Debt og infrastruktur, sier Jan Erik Saugestad, administrerende direktør Storebrand Asset Management.

Høydepunkter for Storebrand Asset Management i første kvartal 2021:

• Den raskest voksende kapitalforvalter ifølge finansnettavisen AM Watch.

• Forvaltningskapitalen per første kvartal utgjør 987 milliarder kroner. En økning på 19 prosent sammenlignet mot første kvartal 2020.

• Det totale forvaltningskapitalen i våre fossilfrie midler utgjør 375 milliarder kroner (273 milliarder kroner per første kvartal 2020).

• Andel investert i løsningselskaper har økt fra 9,7 milliarder kroner i første kvartal 2020 til 25,6 milliarder kroner i første kvartal 2021.

• Storebrand Asset Management tildelt «Best Fund House: Overall» i Sverige av Morningstar i mars 2021.

• Økende interesse for bærekraftige alternative investeringsløsninger som eiendom, Private Equity, Private Debt og infrastruktur.

EUs handlingsplan for bærekraftig økonomi plass (SFDR)

Etter tre års forberedelse trådte EUs Sustainable Finance Disclosures Regulation (SFDR) i kraft dette kvartalet. Hovedmålet med forskriften er å øke andelen bærekraftige investeringer, fremme langsiktig visjon og å gjøre det tydeligere hva som faktisk er bærekraftig eller ikke.  Per første kvartal 2021 er 69 prosent av Storebrand Asset Managements forvaltningskapital klassifisert som artikkel 8 eller 9 i henhold til SFDR (inkludert merkevarene SPP Fonder, Delphi Fondene og SKAGEN Fondene).

– Vi har vært positive til forskriften fra starten, og er sikre på at det vil hjelpe investorer å evaluere hvilke fond som virkelig integrerer bærekraft i sine prosesser. I denne første fasen av klassifiseringen av fondene har kapitalforvaltere hatt ulike tilnærminger til klassifiseringen av sine fond basert på deres tolkning av forskriften. Det er derfor sannsynlig at vi vil se forskjellige tiltak for å posisjonere enda flere strategier i tråd med egenskapene som kreves for kategori 8 eller 9-fond. Vi forventer også større regulatorisk kontroll for å følge den nåværende egenvurderingen, sier Saugestad.

Nordens raskest voksende kapitalforvalter

Den sterke trenden for bærekraftige fond fortsetter over hele Europa, og antall fond har vokst mer enn dobbelt så raskt som andre fond de siste fem årene. Dette gjelder både helt nye fond, og det faktum at bærekraftskriterier er lagt til for eksisterende fond. Bærekraftige fond har også generelt hatt bedre resultater og til et lavere gjennomsnittsgebyr*.

– Størrelsen på kapitalen som er investert i bærekraftige fond har økt kraftig de siste fem årene, og vi ser den samme trenden i våre egne fond. I fjor var vi den raskest voksende kapitalforvalteren i Norden (AM Watch), ettersom forvaltningskapital vokste med 15,7 prosent, mye på grunn av vårt fokus på bærekraft, sier Saugestad.

 Ønsker bærekraft i alle aktivaklasser

– Kundene søker diversifisering i sine investeringer, og vi ser økende interesse for alternative investeringsområder som eiendom, Private Equity, Private Debt og infrastruktur. Våre kunder krever i økende grad at investeringene forvaltes bærekraftig i alle typer aktivaklasser, og dette er et område der vi tar sikte på å ligge i forkant, sier Saugestad.

Videre utvidelse til grønn infrastruktur

Storebrand Asset Management har investert i Infranode II og blir en strategisk joint venture-partner for Infranodemed sikte på å åpne opp investeringsmuligheter hovedsakelig i det nordiske markedet, og forfølge ambisjonen om å utvide seg videre til infrastruktur. Dette utfyller vårt eksisterende partnerskap med AIP, PKA og PenSam godt. Infranode er et svensk selskap som invester i nordisk infrastruktur.

– Infranode er en erfaren spiller med en sterk track record. De deler vårt syn på investeringsmål, bærekraft og vår ambisjon om å kunne påvirke. Samarbeidet med Infranode gjør det mulig for oss å utvide tilbud vårt ytterligere, og gi kundene våre tilgang til enda flere diversifiserte investeringer ved å saminvestere med andre aktører, sier Saugestad.

– Den nordiske måten å bærekraftig investere på er anerkjent globalt, og vi har en lang tradisjon for samarbeid med andre investorer. Vi mener partnerskap er nøkkelen til å gjøre fremgang i bærekraftige spørsmål, sier Saugestad.

Les mer: Investerer 45 milliarder i nytt klima- og infrastrukturfond 

Gjentar forpliktelse om nullutslipp

I slutten av mars signerte Storebrand Asset Management, sammen med 42 andre investorer, Net Zero Asset Managers Alliance-initiativet. Investorgruppen vil samarbeide med kunder for å oppnå utslippsreduksjonsmålene for 2030, og nå netto null-utslipp fra 2050 eller før. Initiativet har totalt 73 globale kapitalforvaltere, som representerer $ 32 billioner eiendeler under forvaltning, som representerer mer enn tredjedel (36 prosent) av forvaltningen over hele verden.

– Vår forpliktelse om en netto nullutslippsportefølje innen 2050 går tilbake til 2019, og vi har forsterket vår forpliktelse ved å bli med i Net Zero Asset Managers Alliance. Det er mye vi kan gjøre alene for å akselerere den grønne overgangen, men vi er mye kraftigere i allianser. Det er når vi slår oss sammen med andre investorer, kapitalforvaltere, selskaper, regulatorer og regjeringer at vi er mest vellykkede. Når det kommer til klima, så vinner eller taper vi sammen, avslutter Saugestad.

*Report from Efama (European Fund and Asset Management Association) ”ESG-investing in the Ucits market – A powerful and inexorable trend”

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?