Mer data gir bedre bærekraftsmerking

Oppmerksomheten rundt bærekraftige investeringer har gjort tilgangen til data markant bedre de siste par årene. Storebrands bærekraftrating har nå fått seg en oppgradering, for flere parametere gir bedre bakgrunnsinformasjon.

Published 08.01.2020 by Caroline Sesvold Tørring

I løpet av 2019 har Storebrand oppgradert metodikken som danner grunnlaget i bærekraftsmerkingen av sine fond. Det inngår nå flere datakilder inn i analysen som danner grunnlaget.

Over 4000 selskaper rangeres

– Tilgangen til ESG-data har blitt markant bedre de siste par årene. Som en konsekvens av dette har Storebrands bærekraftsteam og teamet bak kvante-forvaltningen oppgradert metodikken bak Storebrands bærekraftsmerking, forteller bærekraftsanalytiker, Andreas Bjørbak Alnæs.

ESG står for Environmental, social and corporate governance som på norsk oversettes til miljø, sosiale og forretningsetiske forhold, og går under forkortelsen ESG. 

Storebrands investeringsunivers består av over 4000 selskaper og disse selskapene blir rangert basert på risikoer basert på miljømessige, sosiale og forretningsetiske, samt muligheter representert av produkter, tjenester og drift. Scoren hvert selskap får, er altså basert på et bredt spekter av bærekraftsindikatorer, både fra interne analyser og data fra leverandører som FTSE Russel, Sustainalytics og Equileap.

Andreas Bjørbak Alnæs Foto: Irene S Lunde
OPPGRADERT: Storebrands fondsmerking har fått seg en oppgradering av bærekraftsanalytiker Andreas Bjørbak Alnæs og hans team. Foto: Storebrand.


To hovedkomponenter

Scoren består av to hovedkomponenter som måler risiko knyttet til de ulike ESG-faktorene og muligheter som oppstår når FNs bærekraftsmål, på engelsk kalt Sustainable Development Goals (SDG) skal oppnås. På ESG-risikosiden vurderes selskapenes eksponering mot og styring av vesentlig bærekraftsrisiko.

– På mulighetssiden brukes nøye utvalgte datakilder for å finne selskaper med produkter og tjenester som bidrar til å oppnå bærekraftsmålene. Ved å identifisere både risiko og muligheter knyttet til ESG-faktorer og SDG-ene, kan vi dermed effektivt identifisere selskaper som bidrar til å løse store bærekraftsutfordringer, forteller Alnæs.

Mange involvert i analysen

Beregning av bærekraftsmerkingen for fond og porteføljer gjøres av Storebrand Asset Management, og avdelingen for bærekraftige investeringer har hovedansvaret for sammenstilling av data og bærekraftsscore på selskapsnivå, og forberedelser til videre analyse.

– Deretter bidrar ulike avdelinger til kvalitetssikring og automatisert beregning på fondsnivå basert på selskapsscorene. Storebrands avdeling for fondsseleksjon, som har hovedansvar for å velge inn eksterne fond som Storebrand tilbyr sine kunder, bruker også samme analyse når de velger ut fond samt oppfølging av eksterne forvaltere, påpeker Alnæs.

Fortsatt ti grønne stolper

Selve utseendet av bærekraftsmerkingen for fondene er uforandret, med en skala fra 1-10. Ti grønne stolper indikerer at fondet består av underliggende selskaper med høyest gjennomsnittlig bærekraftsscore. De spissede bærekraftsfondene får høyest score, med Storebrand Global Solutions og Plus-fondene i front.

Barekraftsmerking

Se en fullstendig oversikt over fondenes bærekraftscore i fondslisten

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Fant du det du lette etter?