Mer enn et indeksfond

Tenk deg et aksjefond som gir langsiktig verdiutvikling på nivå med verdens børser, og vel så det, men hvor mindre bærekraftige selskaper er erstattet med de mest bærekraftige. Storebrand Global ESG Plus gjør nettopp dette.

Published 31.01.2020 by Frode Aasen

Shutterstock_money_plant
GRØNN VEKST: I fondet Storebrand Global ESG Plus får du et indeksnært fond som er bærekraftig. Foto: Shutterstock

Indeksfond har blitt stadig mer populære og nylig ble det kjent at én av to fondskroner tegnet på fondsplattformen til Nordnet gikk til indeksfond. Dette er en naturlig utvikling ettersom indeksfond har lave forvaltningskostnader og de er forutsigbare ved at de gir tilnærmet markedsavkastning. Men selv indeksfond finnes det gode, og mindre gode varianter av.

Gode Penger

I Storebrand mener vi at alle fond skal være bærekraftige – også indeksfond - selv om slike egentlig bare skal gjenskape avkastningen fra hele markedet; et marked som består av både gode og mindre gode selskaper. Storebrand Global ESG Plus velger selskaper med en høy bærekraftsscore, lavt karbonavtrykk og selskaper som tilbyr produkter og tjenester som støtter opp under FNs bærekraftsmål.


Fossilfri avkastning

En av de mest betydningsfulle dimensjonene ved fondet, ulikt de fleste andre globale aksjefond, er fraværet av såkalte fossilinvesteringer. Vi er fortsatt avhengig av fossil energi, men det pågår en nyttig og nødvendig omstilling for å bli mindre avhengig av fossile energikilder. Her spiller investeringer en nøkkelrolle, og fondet skal derfor ikke investere i selskaper som henter mer enn fem prosent av sine inntekter fra produksjon eller distribusjon av fossilt brensel.

Mer enn bare indeks

Ettersom Storebrand i så stor grad velger bort det vi mener er dårlige selskaper, blir indeksnære fond en bedre beskrivelse. Storebrand Global ESG Plus ga 32 prosent verdistigning i 2019, mens referanseindeksen steg omtrent 30 prosent. Så lenge våre indeksnære fond gir minst like god avkastning som markedet, da får du noe mer enn bare markedsavkastningen fra din investering. Tenk på det neste gang du skal kjøpe indeksfond.


Les mer om fondet her

Kjøp fondet her

Fakta om Storebrand Global ESG Plus
Etablert 27.april 2017
Investeringsunivers Utviklede markeder
Referanseindeks MSCI World Net
Forvaltningshonorar 0,75 prosent per år
Forvaltningskapital NOK 4,2 milliarder (31.12.2019)  
ISIN NO0010788292 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Investere i våre fond?

Privatkunder får hjelp ved å kontakte vårt kundesenter

Institusjonelle kunder får hjelp av våre kundeansvarlige

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?