– Markedsleder etter fem år

For fem år siden reorganiserte Storebrand forvaltingen for norske rentefond. Det ble både endringer i forvalterteamet og i selve investeringsprosessen. I dag, fem år etter, topper samtlige av rentefondene sine kategorier.

Published 08.10.2021 by Caroline Sesvold Tørring

oslo-bors-712x400
Storebrands rentefond topper på Oslo Børs. Foto: Oslo Børs.

Teamet, Norske Renter, består av fem forvaltere, og har de siste fem årene blitt ledet av Pål Solberg. Til sammen har de ansvar for syv rentefond og samtlige bortsett fra ett, som har for kort historikk, topper sine kategorier for 5-årshistorikk.

Skulle bli markedsleder

Da Solberg fikk ansvaret for teamet, tok han flere grep. Ett av dem, var å gi hver enkelt forvalter sitt spesifikke analyseansvar.

 

Pål-Solberg_portrett
Leder for Norske Renter, Pål Solberg

– Resultatene våre var rett og slett ikke gode nok, og mitt oppdrag da jeg tok over var at Storebrand Asset Management skulle bli markedsleder i løpet av 3-5 år. Da måtte vi rett og slett endre måten vi jobbet på. Det var et behov for å tydeliggjøre analyseansvar og stille større krav til flere konkrete anbefalinger basert på analysearbeidet. Vi innførte derfor en kollektiv og konsensusbasert posisjonstaging med faste investeringsmøter annen hver uke, forteller Solberg.

 Solberg peker på flere grunner til at resultatene har blitt så gode som de har.

 – Vi fikk inn to yngre veldig kompetente medarbeidere som raskt ble viktige bidragsytere. Strukturen i organisering tilsa et betydelig større behov for å samarbeide både i posisjonstagingen, og i våre markedsoperasjoner. Høyere kvalitet på analysearbeidet og utvikling av nye og bedre forvaltningssystemer og støtteverktøy, har vært viktige bidragsytere, sier Solberg.

Snu hver sten

Et annet grep Solberg trekker frem som grunn til de gode resultatene, er at forvalterne fikk spesifikke analyseansvar. Dette ble gjort for samlet sett å sette mer ressurser på analyse, få frem flere konkrete anbefalinger og få et enda bedre søkelys på å skape meravkastning.

 – Jeg ønsket å få inn en kultur der vi snur hver sten i søken etter høyest mulig avkastning. God kvalitet på analysearbeidet har helt klart vært viktig for å bedre resultatene våre. Vi samarbeider også veldig tett. Spesielt tett er det mellom forvalterne av pengemarkedsfondene, og mellom forvalterne av obligasjonsfondene, men også på tvers av forvalterteamene utveksles det også hele tiden ideer og syn på markedsutviklingen. Vi samarbeider også tett om våre markedsoperasjoner for å få best mulig tilgang til gode investeringsmuligheter, og vi søker hele tiden å minimere transaksjonskostnader og bevare verdier på tvers av våre porteføljer, sier Solberg.

Annenhver uke har teamene investeringsmøter hvor forvalterne diskuterer posisjonene de har. Solberg trekker dette frem som viktig for å skape et godt forvaltningsmiljø og for hele tiden få frem alle argumenter for og mot de posisjonene vi har.

 – Vi er fem dyktige forvaltere som samlet har veldig lang erfaring fra rente- og kredittmarkedet, så det er veldig fruktbare diskusjoner i investeringsmøtene våre. Posisjonstagingen er alltid basert på omfattende analysearbeid og blir grundig diskutert før vi kommer frem til våre konklusjoner.

Gitt resultater

Tabellen under viser Storebrands norske rentefond sammenlignet med et utvalg andre rentefond fra institusjonelle norske renteforvaltere, i sine ulike kategorier. Avkastningstallene i tabellen er brutto (før kostnader) – siste 5 år pr 30.09.2021. Utvalget er våre egne peer groups, som er basert på de fondene som har sammenlignbare strategier.

211008 Tabell_rentefond

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?