Langsiktig bærekraftarbeid gir resultater

Storebrand er igjen rangert som verdens mest bærekraftige forsikringsselskap i Corporate Knights' Global 100-liste. Bak utmerkelsen ligger mange år med arbeid mot stadig mer ambisiøse mål.

Published 19.01.2022 by Storebrand

odd-arild-grefstad-konsernsjaef-712x400
Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand.

Det kanadiske finansmagasinet Corporate Knights gjør årlig en rangering av de 100 mest bærekraftige selskapene i verden. Resultatene fra kåringen presenteres i forbindelse med det årlige toppmøtet World Economic Forum i Davos, i år i en digital konferanse 19. januar.

I forbindelse med offentliggjøringen har analyseselskapet S&P Capital IQ laget en analyse som viser at selskapene på Global 100 også leverer gode resultater til sine eiere over tid.

For Storebrand og de 99 andre selskapene betyr utmerkelsen at informasjonen vi deler med offentligheten om både utslippskutt, innkjøp, likestilling, lønnsforhold, investeringsstrategi, skatter og selskapsstyring til sammen gir oss en bærekraftprofil i verdensklasse.

Selskapene på listen viser vei i det grønne skiftet, mener Corporate Knights og viser i den globale pressemeldingen til funn fra gjennomgangen av alle selskapenes score på 23 bærekraftindikatorer. Energieffektivitet og utslippskutt fremheves.

– Sterke resultater på disse områdene er grunnleggende om vi skal klare å nå målene om et karbonnøytralt samfunn i den korte tidsrammen vi har, sier Toby Heaps, administrerende direktør i Corporate Knights.

Trender som trekkes frem er at stadig flere selskaper setter forskningsbaserte mål for egne klimakutt mot 2050 og at flere legger vekt på sirkulærøkonomi.

Fakta om Global 100:

Corporate Knights er et kanadisk finansmagasin som også produserer analyser og finansiell informasjon. Hvert år siden 2005 har de presentert listen Global 100, der de evaluerer rundt 7000 selskaper på 23 ulike parametere for å finne fram til de 100 selskapene som scorer best. 

Oversikten over selskapene finnes på hjemmesidene til Corporate Knights. 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?