Kvartalsvise markedsoppdateringer

Hvert kvartal har vi webinarer med oppdateringer for fondene Storebrand Global Solutions og Storebrand Global ESG Plus. Se opptakene her.

Published 19.08.2022 by Caroline Sesvold Tørring

Webinarene for andre kvartal ble gjennomført i midten av august.

Gikk du glipp av oppdateringene, kan du se de i opptak her. Webinarerne for disse to fondene foregår på engelsk for at vi også skal nå ut til være internasjonale kunder.

Oversikt og opptak av alle være webinarer finner du her på Storebrand Views

 

Markedsoppdatering for Q2-2022 for Storebrand Global Solutions

Tirsdag 16.august ga porteføljeforvalterne Philip Ripman og Ellen Andersen en oppdatering om Storebrand Global Solutions.


 

Markedsoppdatering for Q2-2022 for Storebrand Global ESG Plus

Tirsdag 16.august ga porteføljeforvalter Henrik Wold Nilsen en oppdatering på Storebrand Global ESG Plus.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?