Kvartalsvise fondsoppdateringer

Hvert kvartal arrangerer vi kvartalsvise webinarer for Storebrand Global Solutions og Storebrand Global ESG Plus. Fikk du ikke de med deg live, kan du se opptakene her.

Published 06.05.2022 by Caroline Sesvold Tørring

For to av våre fond har vi faste kvartalsvise webinarer på engelsk for å gi våre kunder innsikt i fondenes utvikling, og for at forvalterne kan fortelle bakgrunnen for fondets utvikling den siste tiden. 

Alle opptak på Storebrand Views

Se og hør hva forvalterne tenker om det siste kvartalet og om tiden som kommer. Kan du ikke se webinarer live, så kan du se de i opptak. På vår nettside Storebrand Views kan finner du alle opptakene av våre webinarer. 
 

Storebrand Global Solutions

Torsdag 28.april ga porteføljeforvalterne Philip Ripman og Ellen Andersen en oppdatering om Storebrand Global Solutions.


 

Storebrand Global ESG Plus

Tirsdag 26. april var det  webinar med porteføljeforvalter Henrik Wold Nilsen som vil ga en oppdatering på Storebrand Global ESG Plus, fondets fossilfrie strategi som søker å gjengi avkastningsprofilen til MSCI World Index selv om fondet ekskluderer fossile selskaper.
 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?