Krisen i Ukraina

Det er fortsatt stor usikkerhet rundt situasjonen i Ukraina og Storebrand Asset Management tar den eskalerende situasjonen på alvor. Vi jobber kontinuerlig med å identifisere potensielle risikoer og trusler mot vår virksomhet og våre kunders eiendeler.

Published 23.02.2022 by Storebrand Asset Management

artem-kniaz-CQ1XW-631uM-unsplash
URO: Situasjonen i Ukraina påvirker verdens markeder. Foto: Unsplash.

De ulike markedene har reagert kraftig på utviklingen, og det vil trolig være urolig på børsene en stund fremover. Storebrand sine fond og porteføljer har begrenset eksponering mot det russiske markedet, slik at den direkte påvirkningen av markedsfallet i Russland ikke er stor.

Følger situasjonen tett

Vi følger selvfølgelig markedsutviklingen tett og vurderer fortløpende hvilke mulige tiltak som må iverksettes.

Når det gjelder egen virksomhet er det vår vurdering at risikoene og effektene er begrenset, men en ytterligere opptrapping kan selvsagt endre situasjonen og vi tar derfor hensyn til ulike scenarier i arbeidet fremover.

olav-chen-betongvegg-host-2020-344x344
Olav Chen, leder for allokering og globale renter i Storebrand.

Webinar om situasjonen

På bakgrunn av situasjonen i Ukraina, så inviterer vi tirsdag 1.mars klokken 11:00, til et webinar med senior porteføljeforvalter og ansvarlig for taktisk allokering, Olav Chen Her vil han gi en markedsoppdatering om sitasjonen og hvordan dette vil påvirke økonomien. Det vil bli mulighet til å stille spørsmål.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?