Koronadrevet marked

Fasit etter et turbulent halvår er børsnedgang målt i lokal valuta for verdens børser sett under ett, men kronesvekkelse har skapt positiv verdiutvikling for mange fondskunder.

Published 06.07.2020 by Frode Aasen

kroner800x
SVAK: Kronesvekkelse har skapt positiv verdiutvikling for mange fondskunder.

Målt i norske kroner steg verdensindeksen nærmere 3 prosent, mens Nord-Amerika og Norden steg henholdsvis 6,5 og 7,2 prosent. Europeiske aksjer falt drøye fire prosent, mens Oslo Børs endte ned 14,6 prosent, men det er grunn til å tro at siste måneds gjeninnhenting kan vedvare.

En ny vår

Første halvår startet friskt med toppnoteringer på flere børser før koronakrisen grep fatt og sendte markedene brått nedover mot slutten av februar. I Iøpet av en panikkartet måned fra rundt 20. februar falt det brede amerikanske aksjemarkedet med rundt 34 prosent målt i lokal valuta. Europeiske aksjer falt enda et par prosentpoeng, mens Oslo Børs falt rundt 32 prosent fra toppen.

Etter en periode med omfattende smittevernstiltak og lockdowns, ble en forsiktig gjenåpning av økonomien igangsatt i midten av mai. Tegn til utflating av smittespredning, kombinert med massive tiltakspakker fra regjeringer verden over, hadde allerede sparket i gang gjeninnhentingen i aksjemarkedene. Ved utgangen av juni fortsatte gjeninnhentingen med god fart, og det er særlig selskaper innenfor teknologi, kommunikasjon og forbruksvarer som har drevet gjeninnhentingen i aksjemarkedene. Den teknologitunge Nasdaq-børsen klokket inn ny toppnotering allerede i midten av juni, og ved utgangen måneden hadde indeksen steget nærmere 50 prosent (målt i dollar) siden bunnen i slutten av mars.

Bærekraftsfokus ga verdi for pengene

Utviklingen gjenspeiles også i fondenes avkastning, hvor aksjefond uten valutasikring utmerket seg med til dels sterk verdiutvikling målt i norske kroner. Delphi Global var i en egen klasse blant global aksjefond, og steg 13,8 prosent, noe som er mer enn 10 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen. Også Storebrand Global Solutions og Storebrand Global ESG Plus utmerket seg med oppganger på henholdsvis 6,6 og 3,9 prosent. Tross negativ verdiutvikling for norske aksjefond endte de aller fleste foran sine referanseindekser. Storebrand Norge Fossilfri gikk ned snaue tre prosent, noe som er mer enn 10 prosentpoeng bedre enn Oslo Børs Fondsindeks. Fondet, med et tydelig bærekraftsfokus ved at investeringer innenfor energisektoren utelates, ble blant markedet beste norske aksjefond i første halvår.


Her finner du avkastningsoversikt over alle fondene

Oppblussing, men ikke avsporing

Etter en periode med gjenåpning av ulike økonomier, så vi som ventet også tegn til oppblussing i juni. Oppmerksomheten rettes spesielt mot enkeltstater USA, men også Beijing i Kina. Her er tiltak allerede iverksatt, blant annet redusert takt på gjenåpning. Tiltak fremover vil trolig være mer lokale enn nasjonale, rett og slett av kostnadshensyn. Dette støttes også av kraftig forbedret beredskap i helsesektoren. Inntil videre er det derfor grunn til å forvente at lokale oppblussinger ikke vil avspore den økonomiske gjeninnhentingen.

Trump versus Biden

For kun kort tid tilbake var Donald Trump storfavoritt i valgkampen. Så fulgte COVID-19 håndteringen, økt arbeidsledighet, samt protester mot politivold og rasisme. Nå, fire måneder før valget, er Joe Biden favoritt. Mye kan selvfølgelig skje frem til valget. Vi har både det forrige valget i USA og Brexit friskt i minne. I forhold til økonomisk politikk, er konsensus at det på kort sikt er noe negativt hvis Biden vinner. På lang sikt er bildet mer balansert. Her knyttes mye til den kraftige økningen i amerikansk statsgjeld, både som følge av skattekutt og redningspakker etter Covid-19.

Utsikter

Med smittespredning under kontroll, og med stadig flere samfunn som vender tilbake til normalen, er det god grunn til å tenke seg at gjeninnhentingen kan vedvare. Trolig vil også myndigheter fortsatt være beredt med ytterligere stimuli dersom nødvendig, noe som samlet sett gir et investeringsklima til fordel for aksjer og aksjefond.

Verdiurvikling 06_20
Valuta 06_20

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Investere i våre fond?

Privatkunder får hjelp ved å kontakte vårt kundesenter

Institusjonelle kunder får hjelp av våre kundeansvarlige

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023