Published 03.12.2019 by porteføljeforvalter Philip Ripman

Med de høye CO2-utslippene ved forbrenning av kull, trenger verden å vri seg mot bærekraftige energikilder. FNs klimapanel, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), har analysert forskjellige alternativer, som alle krever en nesten total reduksjon i kullbruk til elektrisitetsproduksjon innen 2050. Allerede innen 2030 må reduksjon være på omtrent to tredjedeler av dagens nivå.

Utslippene fra kullkraftverk som i dag er i drift, er for høye for å holde den globale oppvarmingen til 1,5 °C eller 2 °C. Dette må endres raskt, og investorer som er opptatt av fremtiden bør å selge seg ut. Valget mellom å fortsette å kaste bort kapital på miljøødeleggende kull i de kommende tiårene eller investere i det enorme sol- og vindkraftpotensialet, bør være en «no brainer».
 

Tidlige ute

Storebrand Asset Management var tidlig en pådriver blant investorer og begynte nedsalget av kull allerede i 2013. Selskapene hvor vi fortsatt var investert ble ansett for å ha en pålitelig plan for å redusere avhengigheten sin fra kull og endre forretningsmodellene sine. Terskelen har blitt lavere med årene, etter hvert som forventingene har økt.

Selv om det å kutte alle bånd til selskaper tilknyttet kull kan være fristende for en kapitalforvalter, er det viktig å bruke engasjement som et virkemiddel for å endre og inspirere andre investorer til å følge etter. Det siste er veien Storebrand valgte da vi bestemte oss for å forlate investeringer i kull senest i 2026. Fra et risikoperspektiv ville det vært mulig tidligere, men å bruke vår posisjon til å engasjere og bringe andre om bord, er vår ambisjon. Vi vil at andre skal være med på denne reisen.

Å engasjere seg på en måte som kan påvirke endring, må noen ganger inkludere dialog utover eierskapsdialogen. Å formidle vår erfaring, vår metode og tydelig si hvor vi er på vei, kan være en viktig del av en overordnet strategi.

I 2017 så vi på Japan som et potensielt land for denne typen engasjement og som en viktig brikke i å dempe videre kullfinansiering.

Japan kan gå foran i Asia

Japan er sammen med Kina de desidert største investorene i kull globalt. Når de to gigantene slutter å finanseie kull, vil planleggingen av nye globale kullanlegg rett og slett stoppe opp. Men det er en komplisert vei dit.

coal map
Klikk p åbildet for å gå til https://endcoal.org/finance-tracker/

For å illustrere kompleksiteten i problemet: de tre største långivere i privat sektor, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFJ), Mizuho Financial Group og Sumitomo Mitsui Financial Group (SMBC), har anslagsvis 5 milliarder dollar i utestående lån til finansiering av kullkraftprosjekter i fremvoksende markeder. Alle er forankret med japanske statslån via Japan Bank for International Cooperation (JBIC), og garantert av Nippon Export and Investment Insurance (NEXI), som er en statlig enhet.

Japanske investorer, inkludert Mitsubishi Corporation, Marubeni Corporation og Mitsui Corporation, har eierandeler i hele 18 prosjekter i fremvoksende markeder, med en stor andel, 30 prosent eller mer, i minst 10 av disse prosjektene. Dette kommer frem i rapporten «Thermal Coal in Asia: The Real Risks for Investors», av InfluenceMap.

Japan, som er en global investeringsgigant, kan sette den endelige spikeren i kisten til kullindustrien og skape en ny bærekraftig vei for vind, sol og batteri, og endelig lede an til enden av veien for gamle Kong Kull.

Makt til å sette dagsorden

Over flere turer til Japan, med ambisjon om å oppmuntre Japan til å ta ledelsen i den asiatiske klimakampen og gå bort fra kull og over til ren energi, har Storebrand Asset Management møtt et bredt spekter av viktige investorer som har makt til å sette dagsordenen. Dette har inkludert møter med sittende parlamentsmedlemmer, Finansdepartementet, Handels- og næringsdepartementet, Finanstilsynet, frivillige organisasjoner, kapitalforvaltere, konsulenter og media.

Siden Storebrand Asset Management startet dette initiativet for noen år tilbake, har flere aktører begynt å endre seg, inkludert store institusjoner som Mitsubishi UFJ Financial Group, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Sumitomo Mitsui Trust Bank, Nippon Life og Dai-Ichi Life Insurance.

Selv om vi ikke kan ta æren for deres trekk, håper vi å ha spilt noen rolle i å delta i debatten rundt oss og vise andre at det er mulig.

Problemet vil sannsynligvis ikke avta fokus i løpet av det neste året, ettersom Japan kommer til å være vert for OL i 2020.

Philip Ripman Senioranalytiker og porteføljeforvalter

Philip har jobbet i Storebrand sitt team for bærekraftige investeringer siden 2006 og har vært porteføljeforvalter for Storebrand Global Solutions siden mai 2015. Fondet fokuserer på selskaper med løsninger til utfordringer som er addressert av FNs bærekraftsmål. Philip har hatt en rekke stillinger i Storebrand, inkludert leder for bærekraft på konsernnivå. Gjennom hans arbeid med bærekraft har han vært rådgiver for en rekke stater og institusjoner på tematikk som strekker seg fra kull-eksklusjoner til miljømessig påvirkning av menneskelig aktivitet, samt reguleringskrav for å oppnå de internasjonale klimamålene. Philip har en MA i kinesiske studier og en master i statsvitenskap. Han spesialiserer seg i politikk, klimaendringer, kommersialisering av bærekraft samt hvordan å integrere FNs bærekraftsmål i investeringstematikk.


Fant du det du lette etter?