Karin Busch til Storebrand Fondene

Karin Busch er ansatt som assisterende porteføljeforvalter i Storebrands forvalterteam for Norske Aksjer. Busch har de siste fire årene jobbet som analytiker i DNB Markets.

Published 10.09.2021 by Caroline Sesvold Tørring

Karin Busch
NY FORVALTER: Karin Busch

Storebrands Fondene styrker sitt forvaltingsteam og ansetter Karin Busch med oppstart 1.november hvor hun går inn i Storebrand norske aksjeteam sammen med Hans Thrane Nielsen, Alf Inge Gjerde og Knut Ivar Saatvedt.

– Med Karin Busch på laget forsterker vi forvalterteamet innenfor norske aksjer. Sammen med Hans Thrane Nielsen og Alf Inge Gjerde, som har ansvar for alle Storebrands aktive aksjeprodukter, har vi et team med gode forutsetninger for å levere god, aktiv forvaltning i det norske markedet. Karin har imponert oss i prosessen som ledet frem til ansettelse, og vi er overbevist om at Karin passer utmerket inn i vårt team, sier Bård Bringedal, investeringsdirektør i Storebrand Asset Management.

20 milliarder

Busch kommer fra DNB Markets hvor hun har hatt flere roller som analytiker relatert til kreditt, aksjer og selskapstransaksjoner (M&A), med særlig fokus på shipping og cleantech. Busch er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

– Jeg gleder meg til å bli en del av Storebrands norske aksjeteam, de har levert gode resultater over flere år gjennom aktiv forvaltning, og jeg ser frem til å kunne bidra med min kompetanse for å fortsette å levere gode resultater for Storebrands kunder, sier Busch.

– Med ansettelsen av Karin Busch består teamet av tre forvaltere og én dedikert aksjetrader, som sammen har ansvaret for produkter med en samlet kapital på ca 20 milliarder kroner. Vi er fremdeles i prosess med å styrke teamet med ytterligere én forvalterrolle, sier Bringedal.

Modellporteføljen er kjernen

Storebrands aktive norske forvalterteam jakter på verdier også der andre ikke har kapasitet til å lete. Modellporteføljen er kjernen i investeringsuniverset for våre norske, aktive aksjefond. Porteføljens sammensetning er et resultat av forvalterteamets samlede kompetanse og ideskaping. Avhengig av risikoprofil og investeringsstil, skaleres over- og undervekter ut i de enkelte fondene. På denne måten bidrar modellporteføljen til konsistent risikotakning på tvers av ulike fond. Fond med større frihetsgrader kan i større grad investere i selskaper som ikke inngår i modellporteføljen (Vekst og Verdi).

– Hver dag jobber forvalterne med aksjene de har ansvar for i modellporteføljen, med tanke på verdsettelse, prisingsdrift og avkastningspotensiale. Vi benytter flere tilnærmingsmåter når vi velger ut selskaper. Både kvantitative og kvalitative forhold blir analysert. I tillegg forholder vi oss til Storebrands standard for bærekraftige investeringer, avslutter Bringedal.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?