Investorer bak Equinors økte klimaforpliktelser

Sammen med investorgruppen Climate Action 100+, hvor Storebrand Asset Management har en ledende posisjon, har Equinor forpliktet seg til å ta betydelige og ytterligere skritt for å møte klimautfordringene.

Published 16.05.2019 by Storebrand


Investorinitiativet Climate Action 100+ består av over 300 investorer som tilsammen forvalter over 33 000 milliarder dollar. Initiativet skal sikre at selskapene som slipper ut mest drivhusgasser globalt tar nødvendige grep for å møte klimautfordringene. Storebrand, sammen med HSBC og UBS, ledet dialogen med Equinor på vegne av de 300 investorene.

– Som investor er vi overbevist om verdien av aktivt eierskap gjennom samarbeid med selskaper vi investerer i og sammen med andre investorer. Resultatene fra prosessen med Equinor har forsterket denne overbevisningen, sier Storebrands konsernsjef, Odd Arild Grefstad.

I en fellesuttalelse som er blitt til i samarbeid med investorene, forplikter Equinor seg til en forretningsstrategi som er i samsvar med målene satt i Parisavtalen. Selskapet vil også sette seg nye klimarelaterte mål for forretningsstrategien som strekker seg lenger enn 2030. Equinor vil offentliggjøre oppdaterte mål og ambisjoner i 2020, og deretter rapportere årlig på arbeidet med å nå disse målene. Equinor vil også jevnlig evaluere sine klimarelaterte ambisjoner, mål og nøkkeltall.

Shell og BP først ut

Equinors kunngjøring føyer seg inn i rekken av flere lignende avtaler nådd gjennom investorinitiativet Climate Action 100+, blant annet med Shell og BP. Til sammen viser forpliktelsene at aksjeeiernes har økt sin innflytelse gjennom initiativet.

– Equinor tilhører en gruppe av større olje — og gasselskaper som forstår at handling må til for å bekjempe klimaendringene, for å sikre sin posisjon i en renere, global økonomi, sier Stephanie Pfeifer, som er medlem i styringsgruppen til Climate Action 100+, og leder for IIGCC, Institutional Investors Group on Climate Change i en pressemelding.

Forventer at bransjen følger etter

Emine Iscie,l som er senioranalytiker i Storebrand sitt bærekraftsteam, forteller at Storebrand setter pris på tett dialog og diskusjon med selskaper som utvikler langsiktige verdier og nye bærekraftige løsninger. 

– Ved å bygge på de grepene selskapet allerede har tatt, vil investorene fortsette å jobbe med Equinor så de fullt ut tilpasser sin virksomhet med målene i Parisavtalen. Storebrand forventer også at andre i bransjen følger selskapets eksempel. Alternativt må de ta konsekvensene av å ignorere noen av deres største aksjonærer, sier Emine Isciel. 

Storebrands konsernsjef Grefstad er enig.

– Det er svært motiverende å se at store selskaper som Equinor tar kritisk viktige skritt i riktig retning for å tilpasse strategien til Parisavtalen. Vi er svært fornøyde med at Equinor forplikter seg til en fremtid med lavt karbonavtrykk. Vi forventer at andre selskaper i energisektoren inspireres, og følger lederskapsignalet Equinor har satt, påpeker Grefstad.

Les mer her

Kontakt oss

Institusjonelle kunder

Kjøp og selg fond her

Last ned ordreblankett for fondshandel

Kontakt oss

Send e-post når du vil.
Svartid hverdager 8-16.

Motta nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev for institusjonelle kunder.


Fant du det du lette etter?