Nytt fond investerer i løsninger for fremtidens byer

Innen 2050 vil 70 prosent av verdens befolkning bo i en by, noe som vil kreve at byer planlegges og utvikles smartere. Selskaper som gjør byene til bedre steder å bo i har dermed et stort vekstpotensial.

Published 09.09.2021 by Storebrand

sunniva-bratt-slette-rod-barcode-712x400
Sunniva Bratt Slette skal forvalte fondet Fremtidens Byer. Foto: Karoline Næss, Storebrand.

Storebrand Fremtidens Byer er et fossilfritt aksjefond. Fondet har mål om å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i internasjonale selskaper som vil bidra til FNs bærekraftsmål ved å løse sosiale og miljømessige utfordringer knyttet til urbanisering.

– Dette er et aksjefond for deg som tror at byene våre klarer å kutte utslippene sine og ta i bruk smarte digitale løsninger som også gjør byene bedre å bo i, sier fondets forvalter, Sunniva Bratt Slette.

Sterk byvekst

Den sterke urbaniseringen vil kreve at byer planlegges og utvikles smartere. Vi forventer at selskaper som utnytter mulighetene og løser utfordringene tilknyttet dette vil øke lønnsomheten i fremtiden.

– God byplanlegging, sømløse transportsystemer, håndtering av vann, energieffektiv infrastruktur og grønne bygg kan tilrettelegge for høy livskvalitet og lave utslipp. Derfor investerer Storebrand Fremtidens Byer i selskaper som gjør byene til et bedre sted å bo, leve og å arbeide i, sier Slette.

 

Tre hovedområder

Investeringsområdene for Storebrand Fremtidens Byer sentrerer seg rundt tre hovedområder; Urban planlegging, mobilitet og vannhåndtering. Per nå står bygninger for nesten 40 prosent av verdens energirelaterte utslipp, og god urban planlegging, som forbedret bylandskap, klimatilpasset infrastruktur og endret transportbehov, kan bidra til å nå FNs bærekraftsmål.

– Transport er en stor kilde til utslipp og luftforurensning. Hvis byer kombinerer automatisering, elektrifisering og skreddersydd transport, kan transportrelaterte utslipp reduseres med 80 prosent. Derfor investerer Storebrand Fremtidens Byer i selskaper som blant annet bidrar med effektiv nullutslippstransport og mikromobilitet. Det siste investeringsområdet for Storebrand Fremtidens Byer er vannhåndtering. Forvaltning av vannressurser som tilpasser seg klimaendringer med god infrastruktur er avgjørende for å levere drikkevann av høy kvalitet og redusere vanntap, forteller Slette.

210910 STB Fremtidens byer_lite
Faksimile: Finansavisen

Les også Finansavisens omtale av fondet: Flyr høyt med bærekraft

Ett av fire fond
Sunniva Bratt Slette er en del av Storebrands Solutions-team sammen med Philip Ripman og Ellen Grieg Andersen, som også har ansvaret for fondene Storebrand Global Solutions og Storebrand Fornybar Energi.

Fremtidens Byer har siden 2018 vært tilgjengelig for Storebrands pensjonskunder, og har i denne perioden hatt en svært god avkastning. Nå blir fondet altså tilgjengelig for alle, også privatpersoner, og kan nå kjøpes gjennom eksempelvis Aksjesparekonto.

– Storebrand Global Solutions er en del av vår langsiktige strategi om å investere i løsningsselskaper som bidrar til å nå FNs bærekraftsmål. Investeringene er delt inn i fire temaer; fornybar energi, fremtidens byer, sirkulær økonomi og like muligheter. Nå gjør vi disse temaene tilgjengelige som verdipapirfond for alle investorer, også privatpersoner. Storebrand Fornybar Energi ble lansert som et verdipapirfond i juli 2020, og Storebrand Fremtidens Byer er dermed det andre temafondet under paraplyen Global Solutions. I november 2021 vil temafondet Storebrand Like Muligheter lanseres, og Storebrand Sirkulær Økonomi  planlegges å lanseres i starten av 2022, forteller investeringsdirektør Bård Bringedal.

Slette har jobbet i Storebrand siden 2017, og har en master i industriell økonomi med fokus på energi og miljø fra NTNU og Ajou University i Sør-Korea. Hun har tidligere jobbet i det strategiske forskningsområdet i NTNU Bærekraft, med spisskompetanse i klimafinans og bærekraftig byutvikling.

Storebrand Fremtidens Byer er underlagt tilleggskriterier ut over Storebrands standard for bærekraftige investeringer, Storebrandstandarden, som innebærer at fondet avstår fra å investere i selskaper som har mer enn fem prosent av sin omsetning fra: fossilt drivstoff, våpen/krigsmateriell, tobakk, alkohol, gambling, pornografi eller selskap med store fossilkilder. Fondet har UCITS-status, og referanseindeksen er MSCI World All Countries.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?