Hva kan vi nå vente oss av Oslo Børs?

Selskapenes fjerdekvartalsrapporter slippes nå. Hva sier de, og hvordan vil aksjene på Oslo Børs gå fremover? Storebrand-forvalter Hans Thrane Nielsen var i den forbindelse gjest i E24s podkast, E24-podden.

Published 25.01.2022 by Caroline Sesvold Tørring

E24_Leif Eriksrød Sindre Heyerdahl Hans Thrane Nielsen
F.v.: Leif Eriksrød, Sindre Heyerdahl og Hans Thrane Nielsen. Foto: Kristine Masdal Aadne.

Vår porteføljeforvalter Hans Thrane Nielsen, er med i E24-podden, sammen med porteføljeforvalter og leder av Alfred Bergs aksjeteam, Leif Eriksrød. I podkasten snakker de blant annet om hva vi kan vente oss av aksjene og sektorene fremover og de snakker om hvilke sektorer som vil skuffe inn, og hvilke vi ser på med skrekkblandet fryd.

E24s beskrivelse av episoden:

Hva kan vi vente oss av aksjene på Oslo Børs?

E24s Snart legger selskapene på Oslo Børs frem sine tall for fjerde kvartal. Hva kan vi vente oss av aksjene og sektorene fremover? Med to ledende norske forvaltere dykker vi ned i hva som venter. Hvilke sektorer vil skuffe inn, og hvilke ser vi med skrekkblandet fryd på?

 Med Leif Eriksrød, porteføljeforvalter og leder av Alfred Bergs aksjeteam og Hans Thrane Nielsen porteføljeforvalter i Storebrand Asset Management. Produsent Kristine Aadne, programleder Sindre Heyerdahl.

Merk at episoden ble spilt inn før denne ukens børsbevegelser.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?