Handelskrig og børsnedgang

I 2018 falt globale aksjemarkeder nærmere åtte prosent målt i lokal valuta. Det er det første negative kalenderåret siden 2011.

Published 01.01.2019 by Frode Aasen

Aksjemarkedet i USA utviklet seg fortsatt sterkest, mens både Europa og fremvoksende markeder gjorde det svakere. Spesielt var det globale aksjemarkedet svakt i siste kvartal. Kronen svekket seg også i 2018 og spesielt i siste kvartal. Oslo Børs falt snaue to prosent, noe som også er det første negative kalenderåret siden 2011. Oljeprisen steg lenge sammen med andre aktivaklasser, men falt også kraftig i siste kvartal da nervøsiteten tiltok i finansmarkedene.

Fossilfri fremgang

Børsnedgangen reflekteres naturlignok i fondenes avkastning for 2018, og de fleste aksjefondene ga verdinedgang på nivå med sine referanseindekser eller mer. Storebrand Vekst og Storebrand Norge Fossilfri ga imidlertid positiv verdiutvikling på henholdsvis 1,4 prosent og 0,3 prosent. Sistnevnte fond investerer ikke i energisektoren unngikk dermed en del av nedgangen som følge av oljeprisfallet.

Rentehevinger

Den amerikanske sentralbanken (Fed) fortsatte å lede an normaliseringen i pengepolitikken, med sine fire rentehevinger og nedbygging av sentralbankbalansen. Den europeiske sentralbanken (ECB) trappet også ned obligasjonskjøpene, som ble avsluttet ved årsskiftet. Norges Bank fulgte USA og hevet styringsrenten for første gang siden 2011. Markedsrentene steg dermed også, frem til oktober, da renteforventingene falt tydelig som følge av markedsuroen.

Handelskrig mellom USA og Kina

På makrofronten var det tydelig divergens mellom de store økonomiene. Veksten i USA ble fyrt opp av de kraftige skattekuttene, mens tap av vekstmomentum var tydelig, spesielt i eurosonen, som følge av Italia-uro og tysk bilindustri. Veksten i Kina avtok også som følge av ønsket gjeldsnedbygging, men fokuset og frykten rundt handelskrig med USA tiltok gjennom året.

Kontakt oss

Institusjonelle kunder

Kjøp og selg fond her

Last ned ordreblankett for fondshandel

Kontakt oss

Send e-post når du vil.
Svartid hverdager 8-16.

Motta nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev for institusjonelle kunder.


Fant du det du lette etter?