Grønn smell?

Etter en formidabel opptur for grønne aksjer har man siste måneden sett at det har snudd. Avisene skriver om smellen, men tallene er ikke så røde for det grønne.

Published 04.03.2021 by Caroline Sesvold Tørring

scatec-solar-solcellepark3-712x400
NED: Flere selskaper som produserer solceller falt kraftig i februar. 

Sektorer som teknologi og fornybar energi har gitt forrykende avkastning det siste året, og aksjefondet Storebrand Fornybar Energi har steget mer enn 100 prosent siden lansering i juni i fjor. Samtidig ser vi at en del investorer er nervøse for utviklingen til såkalte grønne aksjer fremover.

Ikke overraskende eller unaturlig

– At der kommer en korreksjon etter en slik formidabel opptur som disse grønne aksjene har hatt, er ikke uventet. Det er ikke bare de siste året denne type aksjer har steget kraftig, sier investeringsdirektør Bård Bringedal i Storebrand Asset Management.

Når det er sagt minner Bringedal om at man må tenkte på om dette er en midlertidig korreksjon en eller en boble som sprekker.

– Noen av disse aksjene tenderer nok til å være overpriset, men den underliggende driveren på sikt er fremdeles veldig sterk for grønne selskaper som bidrar med løsninger. For en langsiktig investor hadde jeg ikke vært bekymret. Kursoppgangen til disse aksjene har de seneste par årene være formidable, og det er ikke unaturlig at vi vil se korreksjoner og svingninger slik som nå. Med kommende reguleringer og stadig økende fokus på klimamål blant myndighetene er det lite som tyder på at pengeflyten inn i grønne investeringer vil stoppe opp, sier Bringedal.

BardB
Investeringsdirektør Bård Bringedal.

2.000 milliarder dollar

President Joe Biden har en tydelig agenda om at USA skal bli klimanøytralt innen 2050.

– Biden-administrasjonen har foreslått en tiltakspakke på 2.000 milliarder dollar for å nå klimanøytralitet i USA innen 2050. Dette vil kreve store investeringer i grønn infrastruktur og fornybar energi, noe som er svært positivt for inntjeningsveksten i grønne selskaper, sier Bringedal.  

 Vanskelig å time markedet

Om vi ser bunnen nå, eller hvor vi er i korreksjonen eller hvor langt ned disse aksjene skal, er ikke lett å si.

– På kort sikt er det vanskelig å time markedet. Det gjelder også når markedene går opp, men for den langsiktige investoren, så hadde jeg ikke vært bekymret, sier Bringedal.

Til tross for at det har vært en kraftig nedgang for enkelte av aksjene den siste måneden, er Storebrand Fornybar Energi er 0,5 prosent bak sin referanseindeks så langt i år, mens Delphi Green Trends så langt i år 1 prosent foran sin referanseindeks.

– Fondssparing er langsiktig, og korreksjoner som dette er som sagt naturlig. Og jo spissere fondet er, som for eksempel Storebrand Fornybar Energi og Delphi Green Trends er, jo større vil svingningene være. 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?