Fossilfri markedsavkastning

Tenk deg et aksjefond som gir omtrent samme avkastning som markedet til omtrent samme risiko, men hvor mindre bærekraftige selskaper er erstattet med de mest bærekraftige. Storebrand Global ESG Plus forventes å levere i tråd med ambisjonen.

Published 04.01.2019 by Caroline Sesvold Tørring

Aktive verdipapirfond har som om å skape høyest mulig avkastning innenfor gitte risikorammer, mens passive fond har mål om å gjenspeile avkastning og risiko til et bestemt marked.

Det er normalt krevende å ha flere målsetninger samtidig, fordi de kan til dels være motstridende. Men for Storebrand er det likevel nødvendig å kunne ha flere tanker i hodet samtidig, fordi vi har flere målsetninger enn bare det ene eller det andre.

Modellbasert forvaltning

Ved hjelp av modellbaserte forvaltningsteknikker har Storebrand utviklet fond som kan imøtekomme flere målsetninger samtidig. Storebrand Global ESG Plus er fondet som tar oss lengst i denne tankegangen, ettersom fondet har en rekke målsetninger – samtidig.

Storebrands standard for bærekraftige investeringer, også kalt Storebrandstandarden, ligger i bunn for all vår virksomhet, så også for dette fondet. Storebrandstandarden innebærer kort og godt at enkelte selskaper i investeringsuniverset har så store svakheter knyttet til bærekraft at selskapene er tatt ut fra Storebrands investeringsunivers.

– Vi ekskluderer selskaper som bidrar til alvorlige brudd på folkeretten og menneskerettighetene, eller som på annen måte er involvert i uakseptable aktiviteter. Rundt 200 selskaper er i dag utelatt fra vårt investeringsunivers. Avkastning er ikke det eneste som betyr noe, det har også noe å si hvordan avkastningen skapes, forklarer Bård Bringedal, leder for aksjeforvaltningen i Storebrand Asset Management.

I tillegg til Storebrandstandarden forvaltes Storebrand Global ESG Plus i tråd med en rekke andre bærekraftskriterier som Storebrand har utviklet gjennom de 20 årene vi har jobbet med bærekraftige investeringer.

Mer av de beste selskapene — optimering

Storebrand Global ESG Plus er et spesielt aksjefond med flere egenskaper pakket inn i investeringsstrategien. Fondet investerer mer i de selskapene som er best på bærekraft. Dette gjøres ved å investere i de selskapene som skårer høyt på bærekraftsratinger, samt selskaper som er godt posisjonert for å nå FNs bærekraftsmål. Dette er selskaper vi kaller for løsningsselskaper. Dette gjøres uten av fondets finansielle egenskaper endres vesentlig. I tillegg velger fondet bevisst selskaper med lavere CO2-utslipp, med ellers tilsvarende egenskaper.

– Resultatet av optimeringene er at fondet har en større andel selskaper som vi mener er godt posisjonert for å håndtere de globale utfordringene. Fondet forventes altså å gi de samme avkastnings- og risikoegenskapene som andre globale aksjefond – bare mer bærekraftig og mindre karbonintensiv, forteller Bringedal.

Løsningsselskaper 

Inntil 10 prosent av fondets midler investeres i såkalte løsningsselskaper. Dette er selskaper som forsøker å levere løsninger på fremtidens klimautfordringer, eksempelvis selskaper innenfor fornybar energi eller selskaper som på annen måte leverer løsninger til fremtidens klimautfordringer. Et viktig kjennetegn med slike selskaper er at de i omfattende grad opererer i tråd med FNs bærekraftsmål (SDG).

Fossilfrie investeringer

En av de mest betydningsfulle dimensjonene ved Storebrands bærekraftsarbeid, som skiller Storebrand Global ESG Plus fra de aller fleste andre globale aksjefond, er fraværet av fossilfrie investeringer.

– Vi er fortsatt avhengig av fossil energi, men det pågår en nyttig og nødvendig omstilling for å bli mindre avhengig av fossile energikilder. Her spiller investeringer en nøkkelrolle, og fondet skal derfor ikke investere i selskaper som henter mer enn fem prosent av sine inntekter fra produksjon eller distribusjon av fossilt brensel, forteller Bringedal.

Langsiktig markedsavkastning

På toppen av ambisiøse krav til bærekraft, som gir fondet et mer begrenset investeringsunivers, søker Storebrand Global ESG Plus å minimere avvikene fra fondets referanseindeks.

– Fondet forventes å gi tilsvarende avkastning som verdensmarkedet, men investorene i Storebrand Global ESG Plus skal også kunne forvente et vesentlig høyere bærekraftnivå, og fremfor alt skal fondet forvaltes fossilfritt, avslutter Bringedal.

BardB
Investeringsdirektør i Storebrand Asset Management Bård Bringedal.

Kontakt oss

Institusjonelle kunder

Kjøp og selg fond her

Last ned ordreblankett for fondshandel

Kontakt oss

Send e-post når du vil.
Svartid hverdager 8-16.

Motta nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev for institusjonelle kunder.


Fant du det du lette etter?