Fortsatt usikkerhet

Etter to uker med strenge tiltak for å hindre spredning av smitte, har vi opplevd kraftige børsfall, statlige tiltakspakker og rentekutt fra flere sentralbanker. Aksje- og rentemarkedene er naturlig nok sterkt preget. Storebrands aksje- og renteteam oppsummerer den siste uken.

Published 27.03.2020 by Caroline Sesvold Tørring

Boersbygningen. Foto: Oslo Børs.
LITT OPP: Oslo Børs er 8 prosent opp fra bunnen (per torsdag 26.mars). Svingningene i enkeltaksjer, er imidlertid stor. Foto: Oslo Børs.

Det er, naturlig nok, fortsatt stor usikkerhet i markedet og det vil det være fremover.

– Markedet er fremdeles preget av volatilitet og usikkerhet. Flere selskaper trekker tilbake sine forventninger for Q2 2020, og flere dropper sine planer for utbytter. Det er fortsatt vekst i antall covid19-smittede globalt, sier leder for aksjeforvaltningen i Storebrand Asset Management, Bård Bringedal.

BardB
Leder for aksjeforvaltningen, Bård Bringedal.

Fortsatt god likviditet

Den siste uken har faktisk gitt en oppgang i aksjemarkedene, og Oslo Børs er for eksempel 8 prosent opp fra bunnen (per torsdag 26.mars). Volatiliteten, og tilhørende svingninger i enkelt-aksjer, er imidlertid stor.

– Sentimentet i markedet er imidlertid mer nyansert enn foregående uker, og vi ser aktører som benytter markedsfallet til å kjøpe seg opp i selskaper som har falt mer enn det fundamentale skulle tilsi. Vi har lykkes godt med våre posisjoner i norske aksjefond, mens særlig internasjonale fond med eksponering mot mindre selskaper eller verdi-selskaper har hatt en utfordrende tid. Likviditeten i markedet er fremdeles veldig god, så vi håndterer den kundeaktiviteten vi ser i våre fond på en god måte, sier Bringedal.

Eufori og panikk

Bringedal påpeker at i de aktive mandatene benytter aksjeteamet muligheter de ser til å tilpasse våre aktive posisjoner.

– Slik markedet er i dag, med hurtig veksling mellom eufori og panikk, byr det seg flere muligheter for aktiv forvaltning, noe vi ønsker å utnytte.

Markedet vil nok fremdeles preges av større svingninger enn vanlig i tiden som kommer. En viktig driver for markedet vil naturligvis være hvordan spredningen av korona-viruset utvikler seg, og om man ser tendenser til at de kraftige restriksjonene flere land iverksetter får effekt på smittespredning, sykehusinnleggelser og antall døde.

– Videre vil effektene av alle restriksjonene på den generelle økonomien være avgjørende, og tall som arbeidsledighet og industriproduksjon vil være viktige faktorer, tror Bringedal. 

Åpenbart store realøkonomiske konsekvenser

DagfinNorum
Leder for renteforvaltningen, Dagfin Norum.

Leder for renteforvaltningen i Storebrand, Dagfin Norum, forklarer at rente– og kredittmarkedet fortsatt preges av den turbulensen vi står i, der utbruddet av korona-viruset fører til flere og flere nedstenginger både i Norge og globalt.

– Dette får åpenbart store realøkonomiske konsekvenser i tiden fremover. Myndighetene både her hjemme og i andre deler av verden kommer imidlertid med svært omfattende støttepakker for å stimulere under økonomien og redusere de negative effektene av pandemien, sier Norum.

Som Norum kommenterte sist uke har også de toneangivende sentralbankene globalt og Norges Bank gjennomført markerte rentekutt, økt de kvantitative lettelsene og etablert økte likviditetsfasiliteter. Tiltakene fra sentralbankene fungerer og har bedret likviditeten i markedene.

– Her hjemme har spesielt har den økte tilgangen på F-lån både i NOK og USD, sammen med økte kronekjøp fra Norges Bank avhjulpet en stresset markedssituasjon. Dette har resultert i at kronen har styrket seg markert mot USD og EUR gjennom uken, kredittspreadene har kommet noe inn og rentene har steget noe over hele rentekurven. I pengemarkedet er kredittpåslagene fortsatt høye med nesten 0,8 prosent og illustrerer fortsatt usikkerhet og anstrengt likviditet, sier Norum.

Bedring siste uken

I løpet av uken, og særlig de siste tre dagene, har likviditetssituasjonen har bedret seg markant i kredittmarkedene – spesielt innenfor Investment Grade, men også innenfor High Yield segmentet.

– Dette er et tydelig tegn på at de iverksatte tiltakene virker, og ikke minst har reverseringen av kronesvekkelsen bidratt til å forbedre markedssituasjonen. Dette har i sin tur resultert at vi har sett de første emisjonene i kreditt igjen mot slutten av denne uken, sier Norum.

Rolige og holde seg til strategien

Norum påpeker at han og teamet hans har valgt å forholde oss relativt rolige risikomessig gjennom de siste to ukene. 

 – Markedet har beveget seg svært raskt, med begrenset likviditet, og for en langsiktig investor vil det naturlige være å holde fast ved sin strategi også i slike perioder.  Vi har således tilpasset likviditeten løpende og sikret at vi har opprettholdt risikonivået i porteføljene gjennom perioden. Vi ligger nå nøytralvektet durasjon, med noe overvekt i kreditteksponering, forteller Norum. 

Vedvarende usikkerhet

Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til varigheten av korona-krisen og de økonomiske konsekvensene av denne.

 – Vi forventer derfor at usikkerheten i markedet vil vedvare en periode, men tror at den verste uroen er tilbakelagt.  Kredittspreadene er fortsatt høye historisk sett, og gir god løpende avkastning samtidig som inngangen i kredittspreader siste uke også bidrar positivt til avkastningen. Samlet sett forventer vi således god avkastning fra renteporteføljene fremover, men er forberedt på at det i kortere perioder vil kunne svinge noe, avslutter Norum.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Motta nyhetsbrev

I starten av hver måned sender vi ut nyhetsbrev med informasjon om markedene, utviklingen av våre fond og andre nyheter som vi mener er aktuelle for deg.

Meld deg på her

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?