Fondsendringer

23.oktober ble det gjort noen endringer på fire av Storebrands fond. Endringene innebærer navnendring og endring av indekser.

Published 13.10.2020 by Caroline Sesvold Tørring

JudgeUnsplash

Med henvisning til vår kunngjøringsside og godkjente vedtektsendringer, vil vi minne om noen endringer som trer i kraft fredag 23. oktober.

Endringene omfatter rentefondene Storebrand Rente+ og Storebrand Høyrente, kombinasjonsfondet Storebrand Kombinasjon og aksjefondet Storebrand AksjeSpar.

  • Storebrand Rente+ endrer navn til Storebrand Kreditt. Fondet endrer også referanseindeks til 85 % NORM3FRN og 15 % NBP High Yield.

  • Storebrand Høyrente endrer navn til Storebrand Kort Kreditt IG.

  • Storebrand Kombinasjon endrer navn til Storebrand Fremtid 50 S. Fondet vil inngå i den nye fondsserien Storebrand Fremtid, som består av fem fond-i-fond med ulik aksjeandel. Storebrand Fremtid 50 vil normalt ha en aksjeandel på 50 prosent. Fondet endrer også referanseindeks til; 10 % OSEBX/40 % MSCI AC World Index/40 % NORM123D3/10 % ST1X. Eksisterende fond blir endret til andelsklasse S (ISIN NO0010302854, samme ISIN som før), med innføring av minstetegningskrav på NOK 10 mill. Nyopprettet andelsklasse for personkunder blir ISIN NO0010894801 (Storebrand Fremtid 50 A).

  • Storebrand Aksjespar endrer navn til Storebrand Fremtid 100 S. Fondet vil inngå i den nye fondsserien Storebrand Fremtid, som består av fem fond-i-fond med ulik aksjeandel. Storebrand Fremtid 100 vil normalt ha en aksjeandel tett opp mot 100 prosent. Fondet endrer også referanseindeks til; 20 % OSEBX/80 % MSCI AC World Index. Eksisterende fond blir endret til andelsklasse S (ISIN NO0008000767, samme ISIN som før), med innføring av minstetegningskrav på NOK 10 mill. Nyopprettet andelsklasse for personkunder blir ISIN NO0010894819 (Storebrand Fremtid 100 A).

Som nevnt ovenfor er det innført et krav til minstetegning på NOK 10 mill for de to S-klassene i to av fondene i Fremtid-serien. Dette kravet gjelder også for eksisterende andelseiere i de to andelsklassene. Ved nye tegninger fremover vil alternativet være å benytte A-klassene i de to berørte fondene. Vi har også nettoklasser (N) tilgjengelig, ta i så fall kontakt for å diskutere bruk av disse fremfor A-klassene. Minner også om at det er mulig å flytte midler fra én andelsklasse til én annen andelsklasse i ett og samme fond uten at dette anses som skattemessig realisasjon.

Andelseiermøte om svingprising

22. oktober sendte Storebrand Asset Management ut en innkalling til andelseiermøte for andelseierne i Storebrand Fondene og Delphi Fondene. Storebrand foreslår at verdipapirfondene skal gå over til svingprising, og vi oppfordrer alle til stemme over dette. Du kan lese mer om dette på vår kunngjøringsside.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?