FNs bærekraftsmål 5 år

I 2015 utarbeidet FN 17 bærekraftsmål som 193 land er enige om. Fondet Storebrand Global Solutions investerer i selskaper som etter vår mening bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål.

Published 28.09.2020 by Caroline Sesvold Tørring

Tilbake i 2015 ble193 land ble enige om hvordan verden bør se ut i 2030.

– Det betyr at alle disse landene skal løse de samme utfordringene – og at det vil kreve store mengder kapital for å drive oss mot løsningene, forteller Philip Ripman.

Han er porteføljeforvalter for Storebrand Global Solutions som er et prisvinnende, globalt aksjefond som investerer i selskapene som vil løse verdens utfordringer. Dette er såkalte løsningsselskaper som jobber med alt fra medisinteknologi til økodesign. 

Storebrand Global Solutions er et bærekraftig, aktivt forvaltet aksjefond som bruker tematisk «top-downstrategi» og investerer i selskaper som leverer tjenester, produkter eller teknologier som etter vår mening bidrar til å oppfylle FNs bærekraftsmål. Strategien ser ut til å fungere godt. Bare det siste året har fondet hatt en avkastning på 27 prosent,  og en gjennomsnittlig årlig avkastning på 17 prosent de siste  fem årene.

– Målet med strategien er å gi investorer direkte eksponering mot selskaper som tilbyr løsninger på de globale utfordringene knyttet til bærekraftig utvikling. FNs 17 bærekraftsmål inkluderer utfordringene som verdens ledere har forpliktet seg til å imøtekomme, som går utover økonomisk vekst for å møte verdens miljømessige og samfunnsmessige utfordringer, forteller Ripman.

I videoen under forteller forvalter Philip Ripman hvordan Storebrand bruker målene aktivt i sine investeringer, for eksempel i fondet Storebrand Global Solutions. 

Investeringene i Storebrand Global Solutions er delt inn i fire «temaer»: Klima, bærekraftig byutvikling, ansvarlig forbruk og «empowerment». Hvert tema er delt inn i tre «underkategorier»  som utfyller hverandre. Disse temaene henger tett sammen med FNs bærekraftsmål. 

 Tar bedre investeringsbeslutninger

– Det er et stort antall selskaper på børsen hvor forretningsideen er å bidra med løsninger på klimaproblemene vi står overfor. Flere selskaper har en strukturell medvind, inkludert Sunrun, og Autodesk. Dette betyr at du ikke trenger å ofre forventet avkastning til fordel for bærekraft, tvert imot. Bærekraft hjelper oss å ta bedre investeringsbeslutninger, da det skaper bredere og langsiktige perspektiver. Videre, med FNs bærekraftsmål, har verden en felles spillplan. Det vi prøver å gjøre er å finne selskaper som har produkter og tjenester som bidrar til løsningen på de globale utfordringene. Vår tro er at dette er selskapene som vil tjene penger, og det er her det vil flytte kapital.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?