Forplikter seg til karbonfri investeringsportefølje innen 2050

En allianse bestående av noen av verdens største pensjonsfond og forsikringsselskap har gått sammen om en unik forpliktelse til en karbonfri investeringsportefølje innen 2050.

Published 23.09.2019 by Storebrand

Jan-Erik-Saugestad
LØNNER SEG: Etter vårt syn er det ingen tvil om at investeringer i selskaper med en strategi som er i tråd med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen vil gi bedre avkastning på lang sikt, sier Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand.

Storebrand er en av 12 grunnleggere av den FN-støttede Net-Zero Asset Owner Alliance, som skal gjøre investeringsporteføljene karbonnøytrale innen 2050. Alliansen er ansvarlig for investeringer for mer enn 2.400 milliarder dollar — tilsvarende godt over dobbelt så mye som verdiene NBIM (Oljefondet) forvalter.

En drivkraft for endring

Forpliktelsen ble annonsert på FNs klimatoppmøte, som samler regjeringer, selskaper og frivillige organisasjoner med mål om å styrke implementeringen av Parisavtalen.

– Våre pensjoner, sparepenger og investeringer er noen av våre viktigste verktøy i arbeidet med de enorme utfordringene påpekt av FNs klimapanel. Det er på tide å utnytte den store effekten det vil ha dersom vi alle flytter vår kapital i en retning som bidrar til det grønne skiftet, sier Odd Arild Grefstad, konsernsjef i Storebrand.

– Net-Zero Asset Owner Alliance er en unik mulighet og en drivkraft for endring. Bærekraftige investeringer genererer god avkastning, og en bærekraftig investeringsstrategi er smart; fordi det er lønnsomt, riktig og bra for verden, sier Grefstad.

Bærekraftige investeringer lønner seg

Medlemmene i alliansen forplikter seg til å offentliggjøre framskritt og rapportere på delmål i tråd med artikkel 4.9 i Parisavtalen. Ved å forplikte seg til en investeringsportefølje med netto nullutslipp av klimagasser innen 2050, håper alliansen å heve standarden for andre investorer, bransjeorganisasjoner og den globale økonomien.

– Etter vårt syn er det ingen tvil om at investeringer i selskaper med en strategi som er i tråd med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen vil gi bedre avkastning på lang sikt, sier Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand.

– Som en investor og kapitalforvalter, ser Storebrand store muligheter i en bærekraftig investeringsportefølje. Selskaper med bærekraft i kjernen av sin forretningsstrategi er godt posisjonert for den globale utviklingen, og har de beste forutsetninger for å finne gode investeringsmuligheter og til å kunne håndtere risiko, sier Saugestad..

Alliansen består av Allianz, Caisse des Dépôts, La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Folksam Group, PensionDanmark, Swiss Re, Alecta, AMF, CalPERS, Nordea Life and Pension, Storebrand og Zurich.

Alliansen er støttet av WWF og Mission 2020 og administreres av UNEP FI og Principles for Responsible Investments (PRI).

Felles, internasjonal pressemelding og mer informasjon finnes her: https://www.unepfi.org/net-zero-alliance


Fant du det du lette etter?