EUs nye taksonomi

I mars 2021 innføres EUs nye taksonomi som er en del av av EUs Sustainable Finance Action Plan. Dette vil påvirke deg som investor.

Published 24.09.2020 by Caroline Sesvold Tørring

I mars 2021 trer den nye forordningen om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon (disclosure-forordningen) i kraft i EU. Forordningen er en del av EUs handlingsplan for bærekraftig finans og stiller krav om at finansmarkedsaktører må opplyse om bærekraft og ESG-risiko på foretaks-, produkt- og porteføljenivå. Forordningen vil bli implementert i norsk rett gjennom EØS-avtalen.

For å få litt bedre oversikt over hva dette i praksis betyr for deg som investor og arrangerte Storebrand Asset Management et webinar om dette i august.

Se webinaret her

Forside Taxonomi
Fant du det du lette etter?