EUs nye taksonomi

EUs nye taksonomi som er en del av av EUs Sustainable Finance Action Plan, vil påvirke deg som investor. Nylig arrangerte vi et webinar for å forklare hva dette vil bety.

Published 24.09.2020 by Caroline Sesvold Tørring

I mars 2021 trer den nye forordningen om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon (disclosure-forordningen) i kraft i EU. Forordningen er en del av EUs handlingsplan for bærekraftig finans og stiller krav om at finansmarkedsaktører må opplyse om bærekraft og ESG-risiko på foretaks-, produkt- og porteføljenivå. Forordningen vil bli implementert i norsk rett gjennom EØS-avtalen.

For å få litt bedre oversikt over hva dette i praksis betyr for deg som investor og arrangerte Storebrand Asset Management et webinar om dette i august.

Se webinaret her

Forside TaxonomiHistorisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?