Endringer i Storebrands forvalterteam for norske aksjer

Fredrik Thoresen forlater Storebrand Asset Management etter å ha bestemt seg for å forfølge nye utfordringer utenfor konsernet.

Published 22.04.2021 by Storebrand Asset Management

Fredrik Thoresen har forvaltet Storebrand Vekst siden 2017, og fondet har levert betydelig meravkastning til Storebrands kunder i denne perioden. Thoresen har også vært ansvarlig forvalter for Storebrand Norge, og vært en viktig bidragsyter i forvaltningen av Storebrands aktive norske aksjeprodukter.

– Det er alltid trist når dyktige forvaltere slutter, og vi skulle gjerne sett at Fredrik ble værende. Samtidig takker vi Fredrik for solid innsats i årene hos oss, og vi ønsker ham alt godt videre, sier leder for aksjeforvaltningen i Storebrand Asset Management, Bård Bringedal.

Thoresen har sin siste arbeidsdag i Storebrand Asset Management 30. juni.

Storebrand Asset Management forvalter per i dag i underkant av 20 mrd. NOK i aktive, norske aksjeprodukter, i et marked som er velegnet for aktiv forvaltning.

– Med Alf Inge Gjerde og Hans Thrane Nielsen som forvaltere har vi særdeles gode resultater å vise til, og de har lang erfaring som investorer i det norske aksjemarkedet. Vi starter like fullt prosessen umiddelbart med å finne kandidater som kan styrke vårt norske aksjeteam, avslutter Bringedal.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?