COP 15 - et vendepunkt for natur og finans

Vår erfaring fra bærekraftige investeringer i løpet av de siste tiårene forteller oss at veien videre ikke trenger å være enkel, men COP15 har absolutt gitt et løft til investorer som er forpliktet til handling på naturens vegne, forteller Jan Erik Saugestad, CEO i Storebrand Asset Management.

Published 21.12.2022 by Storebrand

Jan-Erik-Saugestad-3_528x392px.jpg
Jan Erik Saugestad, CEO i Storebrand Asset Management, på COP 15 i Montreal, Canada

Denne uken i Montreal, Canada, nådde vi en stor milepæl i hvordan økonomien vår behandler naturen. På den 15. konferansen for partene i FNs konvensjon om biologisk mangfold (COP15) ble nasjonale regjeringer endelig enige om Global Biodiversity Framework (GBF) som skal implementeres i løpet av det neste tiåret. COP15 er det globale toppmøtet for nasjoner for å forhandle frem det globale rammeverket for biologisk mangfold – i hovedsak verdens viktigste verktøy for å beskytte naturen. Rammeverket har 23 mål og fungerer som et veikartet for hvordan vi skal beskytte liv på jorden.

Over det siste halvannet året har Storebrand hatt æren av å lede Public Policy Advocacy-arbeidsgruppen til Finance for Biodiversity Foundation sammen med Federated Hermes Limited. I denne arbeidsgruppen har vi tatt til orde for en ambisiøs og effektiv håndtering av GBF, og bedt myndighetene om å tilpasse ALLE økonomiske strømmer, både private og offentlige, med GBF. Økningen i offentlige bevilgninger til naturen vil ikke være effektive dersom andre pengestrømmer påvirker biologisk mangfold i en negativ retning.

For å lese mer om COP 15 og veien videre, sjekk ut følgende innlegg på LinkedIn (på engelsk).

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?