Beste globale aksjefond

Morningstar har kåret Storebrand Global Multifaktor til beste globale aksjefond. Med fondet får du både i pose og sekk; avkastningen til et godt aktiv forvaltet fond til prisen tilnærmet et indeksfond.

Published 09.03.2017 by Caroline Sesvold Tørring

Den 9. mars vant Storebrands faktorfond Storebrand Global Multifaktor, prisen for beste globale aksjefond under den årlige Morningstar Fund Awards.

Mellom aktiv og indeks

Faktorfond kan betraktes som en mellomting mellom aktivt forvaltede fond, hvor forvaltningsteamets analyser og aksjeplukking står sentralt, og et indeksfond, hvor dette er helt fraværende. Storebrand Global Multifaktors historikk viser likevel at avkastningen har vært bedre enn de fleste aktivt forvaltede globale fond. Med dette fondet har du fått avkastningen til et aktiv forvaltet aksjefond til prisen for et indeksfond.

Opp 20 prosent

I løpet av tre år har fondet hatt en årlig gjennomsnittlig verdistigning på 20,6 prosent (etter kostnader), noe som tilsvarer 2,5 prosentpoeng i årlig gjennomsnittlig meravkastning (pr 1.mars). Fondet topper med det Oslo Børs sin avkastningsoversikt for globale aksjefond sammen med et Nordea-fond. I det langt større europeiske fondsuniverset, rangeres fondet blant de fem prosent beste globale aksjefond innen sin kategori (kilde: Morningstar).

Institusjonelle og private kunder har i økende grad fått øynene opp for produktet, og forvaltningskapitalen har i perioden vokst 10-gangeren, til over 10 milliarder kroner.

Bilde 10.03.2017, 09.26.32
Bård Bringedal, Investeringsdirektør Aksjer i Storebrand Asset Management.

Modellbasert forvalting

– Faktorbasert forvaltning tar sikte på å skape meravkastning ved å utnytte spesielle kjennetegn hos enkelte selskaper i aksjemarkedene, gjerne kalt systematiske risikofaktorer, forteller forvalter av fondet, Andreas Poole.

På samme måte som indeksforvaltningen, er forvaltningen av Storebrands faktorfond modellbasert. Utenfor Norge går faktorforvaltning under navnet Smart Beta. I tillegg til Storebrand Global Multifaktor, har Storebrand også faktorfondet Storebrand Global Verdi.

– Faktorene vi bruker i modellene må ha en logisk forklaring på hvorfor risikofaktoren eksisterer og kan tilknyttes en premie. I tillegg må det hele understøttes av empirisk analyse. Hvis kriteriene er oppfylt, har vi tiltro til at faktorene også vil eksistere i årene som kommer, og dermed vil bidra til ønskede resultater i våre fond, forklarer Poole.

Modellene bestemmer

Det er modellen som styrer kjøpene og salgene av aksjene i faktorfondene.
– Som forvaltere er vår jobb å utvikle selve modellene, for deretter å overvåke og forbedre dem kontinuerlig, sier Poole.

Les mer om Storebrand Multifaktor her

Storebrands modellbaserte investeringsteam inkluderer også Bård Bringedal, Henrik Wold Nilsen og Lars Qvigstad Sørensen. I tillegg til faktorfondene har de også ansvar for Storebrands indeksfond.

Kontakt oss

Institusjonelle kunder

Kjøp og selg fond her

Last ned ordreblankett for fondshandel

Kontakt oss

Send e-post når du vil.
Svartid hverdager 8-16.

Motta nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev for institusjonelle kunder.


Fant du det du lette etter?