Ber om konkret plan mot avskoging fra stor soyaprodusent

Nylig vedtok soyaselskapet Bunges aksjonærer å støtte en resolusjon fremmet av Storebrand Asset Management og Green Century Capital. Resolusjonen forplikter selskapet til å legge frem en plan for hvordan selskapet skal hindre avskoging i leverandørkjeden.

Published 07.05.2021 by Storebrand

Saugestad
Foto: Lise Eide Risanger / Storebrand

Resolusjonen fikk 98,8 prosent av stemmene som ble avgitt på selskapets generalforsamling. Bunge er en av verdens største soyaprodusenter.

Stor avskogingsrisiko

I et innlegg på Bunges generalforsamling understreket Jan Erik Saugestad, konserndirektør for kapitalforvaltning i Storebrand, at Bunges nåværende retningslinjer ikke bidrar til å oppnå selskapets forpliktelser, og at selskapets avskogingsrisiko i Brasil er 51 prosent høyere enn hos konkurrenter. Han understreket at det umiddelbart må iverksettes nødvendige grep for å sørge for at Bunges vedtatte policy om nullavskoging nås.

– Fortsatt eksponering mot slik avskogingsrisiko utsetter Bunge for vesentlig finansiell risiko, inkludert volatilitet i forsyningskjeden, begrenset tilgang til kapital, mindre markedstilgang og restriksjoner knyttet til regelverk og reguleringer. Avskoging alene står for om lag 15 prosent av de globale utslippene, og om lag 70 prosent av avskogingen er knyttet til landbruksproduksjon. Avskoging bidrar også til å forverre den pågående naturmangfoldskrisen. Landbruksproduksjon trenger imidlertid ikke å føre til ytterligere avskoging. Det er allerede nok tilgjengelig landbruksareal for å kunne utvide landbruksproduksjonen, sier Saugestad.

Forpliktelser

Forslaget forplikter nå Bunge til å legge frem en rapport som utdyper hvordan selskapet øker omfanget, tempoet og nøyaktigheten i arbeidet med å sørge for at Bunges soyaproduksjon ikke bidrar til ytterligere ødeleggelse av natur. Selskapet forplikter seg nå til følgende:

  • Stoppe konverteringen av all naturlig vegetasjon i soyaforsyningskjeder
  • Vedta retningslinjer for utelukkelse av leverandører som ikke etterkommer selskapets krav om null-avskoging
  • Sette en sluttdato for konvertering av skog og annen opprinnelig vegetasjon
  • Delta i bransjeavtaler for å begrense konvertering av naturlig vegetasjon

Saugestad understreket for Bunges styre og interessenter at Storebrand vil fortsette å samarbeide med selskapet for å styrke arbeidet mot avskoging, noe som er avgjørende for å begrense klimaendringene til 1,5°C graders målet fastsatt i Parisavtalen.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?