Les Storebrands Bærekraftsrapport for Q4-2022

Storebrands Bærekraftsrapport for Q4 2022 er nå ute. Fokus i denne utgaven er natur - og hvilken rolle investorer og næringslivet kan ta for å bidra til beskyttelse av naturen - vår felles ressurs.

Published 08.02.2023 by Geoff Igharo, Ole Øivind Skaar

Visste du at mer enn 50% av globalt BNP er avhengig av naturen og dens kretsløp? Likevel har naturens betydning ikke blitt anerkjent av selskaper og investorer. Mangel på handling for å beskytte naturen kan resultere i kollaps i matsystemer, tap av levebrød og systemrisiko for global økonomi. 

Storebrand har i flere år vært en forkjemper for å stanse og reversere tapet av biologisk mangfold, og vi er derfor glade for at bærekraftsrapporten for fjerde kvartal 2022 setter søkelyset på hvilken rolle investorer og næringsliv kan ta for å bidra til beskyttelse av naturen.

Sustainable-investment-review-q4-2022

Skadelige kjemikalier

Blant andre høydepunkter dette kvartalet er at Storebrand - i nært samarbeid med Aviva Investors -  fortsetter å sette press på kjemisk industri for å øke åpenheten på farlige kjemikalier og fase ut en kategori kalt PFAS, som er spesielt gjennomgripende og systemisk skadelige. Engasjementet skjer i samarbeid med en rekke kapitalforvaltere fra hele verden.

 

Storebrands bærekraftsteam

I over 25 år har vi hatt en egen avdeling med bærekraftsanalytikere. Kontinuerlig vurderer de selskapene vi investerer i og påvirker børsnoterte selskaper over hele verden.  Bærekraftsrapporten utgis kvartalsvis, og gir en oversikt over Storebrand Asset Managements arbeid med bærekraft det siste kvartalet.

Her finner du alle våre bærekraftsrapporter.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?