Bærekraftsrapport Q3-2021

Hvert kvartal utgir Storebrand en bærekraftsrapport. Den forteller hvilke områder som har vært i fokus det siste kvartalet.

Published 11.10.2021 by Caroline Sesvold Tørring

I over 25 år har vi hatt en egen avdeling med bærekraftsanalytikere. Kontinuerlig vurderer de selskapene vi investerer i og påvirker børsnoterte selskaper over hele verden.

Kamil_500px
Leder for bærekraftige investeringer, Kamil Zabielski.

Kamil Zabielski, leder avdelingen for bærekraftige investeringer.

– Dette kvartalet har vært travelt for bærekraftsanalyser og kunnskapsdeling, med COP15-konferansen om biologisk mangfold, og COP26-klimakonferansen i starten av november. Den økte interessen for vårt arbeid gir oss håp om et vellykket rammeverk for hvordan økonomiene våre forholder seg til natur og klima, forteller Zabielski.

Nye tiltak


Siden våren har Storebrand Asset Management signert flere viktige bærekraftstiltak.

Sustainable insight Q321

Blant dem er «Global Investor Statement to Governments on the Climate Crisis» og «Finance for Biodiversity Pledge», som involverer finansinstitusjoner med henholdsvis 46 milliarder dollar og 10 milliarder dollar til forvalting.

– Gitt løfte om dette samarbeidet, samt det viktige arbeidet som blir gjort innenfor TCFD- og TNFD-initiativene, har vi store forventninger som årets kritiske høynivåmøter vil meningsfullt omstille realøkonomien med sosialt og klima behov, sier Zabielsk.

Bærekraftsrapporten gir en oversikt over Storebrand Asset Managements arbeid med bærekraft under den tredje kvartal.

Her finner du alle våre bærekraftsrapporter

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?