Bærekraftsrapport Q2-2022

Hvert kvartal utgir Storebrand en bærekraftsrapport, og arrangerer også webinar om rapporten. Få innsikt om hvilke områder som har vært i fokus det siste kvartalet.

Published 26.08.2022 by Caroline Sesvold Tørring

Kamil_500px
Leder for bærekraftige investeringer, Kamil Zabielski.

I over 25 år har vi hatt en egen avdeling med bærekraftsanalytikere. Kontinuerlig vurderer de selskapene vi investerer i og påvirker børsnoterte selskaper over hele verden.

Andre kvartal har vært begivenhetsrikt for risiko- og eierskapsteamet i Storebrand Asset Management, og vi er glade for å nå publisere vår bærekraftsrapport for andrekvartal.

Blant høydepunktene dette kvartalet, har vært å oppnå et stort engasjement for å redusere utslippsrisikoen fra JFE, som er en av Japans største stålprodusenter. Vi har også gjort fremskritt på mange fronter i være ulike samarbeid for å beskytte biologisk mangfold og reversere avskoging.

Vi har ekskludert Amazon fra våre svenske fond, i tråd med forventningene i det svenske markedet. Sist, men ikke minst, har vi satt Eolus Vind på vår observasjonsliste, og vi fortsetter vår dialog med dem for å redusere risikoen for brudd på urfolksrettigheter her i Norden.

86147 SAM Sustainable Invesments Quarterly Report Q2-2022

Bærekraftsrapporten gir en oversikt over Storebrand Asset Managements arbeid med bærekraft det siste kvartalet.

Her finner du alle våre bærekraftsrapporter

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?