Bærekraftsrapport for 2021

S-en i ESG er viktigere enn noen gang, noe vår årlige bærekraftsrapport viser.

Published 31.03.2022 by Kamil Zabielski, Leder bærekraftige investeringer

Kamil_500px
Leder for bærekraftige investeringer, Kamil Zabielski.

Året har startet vanskelig: en krig har brutt ut i Ukraina og dermed her i Europa. I dette dramatisk forvandlede risikolandskapet har det derfor aldri vært viktigere å ha en solid oversikt over hvordan vi håndterer bærekraft.

Med dette som bakteppe, presenterer vi vår bærekraftsrapport for 2021. Denne årsrapporten, som er vår første, bygger på en serie kvartalsvise bærekraftsrapporter som vi begynte å publisere i fjor. Igjennom disse rapportene, tar vi sikte på å gi mer åpenhet om vårt bærekraftarbeid, samt å gi våre refleksjoner over fremgangen mot våre mål og forpliktelser.

Et kort resymé

86147 Sustainable Investment Review 2021

Det var bemerkelsesverdig i 2021 at "S-en" i ESG betyr mer enn noen gang før. Fjorårets klimakonferanse, COP26, resulterte i banebrytende forpliktelser mot å nå netto nullutslipp. Men å håndtere klimautfordringene vil bare være mulig hvis vi muliggjør en rettferdig overgang til en karbonnøytral økonomi. Og som nylige hendelser viser, fortsetter styring av det sosiale aspektet ved bærekraft, inkludert beskyttelse av menneskerettigheter, å øke i betydning. Dette fokuset drev vår innsats for å redusere menneskerettighetsrisikoen i konfliktområder; forbedre forsyningskjedens robusthet gjennom å oppnå rettferdig lønn og tilgang til vaksiner, samt å sikre likestilling mellom kjønnene på arbeidsplassen.

Den nye rapporten dekker kalenderåret 2021. Det er åpenbart også stor interesse rundt vårt arbeid med tanke på Ukraina-Russland-konflikten. Emnet vil bli dekket omfattende i bærekraftsrapporten for første kvartal 2022 som vi publiserer den 4. mai.

Enn så lenge, for å lære mer om vårt arbeid med bærekraftige investeringer i 2021, håper vi du vil lese vår bærekraftsrapport for 2021.

Her finner du alle våre bærekraftsrapporter

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?