Bærekraftsrapport

I Storebrand Fondenes bærekraftsrapport beskriver vi bærekraftarbeidet i våre fond og i vår forvaltning. Her kan du lese hvorfor vi mener det vi gjør ikke bare det riktige å gjøre, men det er også smart. I rapporten går vi også inn av på nasjonale og internasjonale samarbeid vi er med i og nødvendigheten av dette. Working together works, for å si det på godt norsk.

Published 05.05.2020 by Caroline Sesvold Tørring

Klimaavtalen i Paris og FNs bærekraftsmål ble vedtatt i 2015. Med dette forpliktet verdens land seg til å jobbe for en mer bærekraftig økonomi og en mer balansert samfunnsutvikling.


Working together Works

Storebrandfondene 2019_forside

COVID-19 har vist at kriser raskt kan bli globale og stoppes ikke av landegrenser. Kampen mot Covid-19 har også vist at det nytter å jobbe sammen. Myndigheter, selskaper og hver enkelt av oss. Når vi skal investere og bygge økonomien opp igjen blir det viktig å jobbe sammen og investere for en bærekraftig økonomisk vekst.

Som Norges største private kapitalforvalter har vi et spesielt ansvar for å flytte midlene vi forvalter i en mer bærekraftig retning. I 25 år har bærekraft vært en integrert del av Storebrand Asset Management, og i løpet av denne perioden har reisen gått fra å være en passiv eier til en engasjert eier. Gått fra ekskluderinger til løsninger – og til faktisk
påvirkning.

Nå har vi samlet Storebrand Fondenes bærekraftsarbeid i en rapport. Her beskriver vi bærekraftarbeidet i våre fond og i vår forvaltning.

I rapporten forklarer vi vår investeringsstrategi og hvordan vi velger bærekraftige selskaper og hvordan vi integrerer bærekraft i vår forvaltningsprosess. Vi skriver også om hvordan vi ser på fremtiden, hva må vi og verden rundt oss gjøre for å nå FNs  bærekraftsmål.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023