Bærekraftig byvekst rett i ørene

70 prosent av jordas befolkning er forventet å bo i urbane strøk innen 2050. Få et innblikk i hvordan Storebrand tenker om å investere i selskaper som skal bygge verdens byer.

Published 02.07.2021 by Caroline Sesvold Tørring

I siste episode av podkasten Klimaoptimistene som SKIFT står bak, forteller vår investerings- og bærekraftsanalytiker Sunniva Bratt Slette, om hvordan Storebrand analyserer og investererer i selskaper som jobber med å utvikle byer.


Når 70 prosent av jordas befolking forventes skal bo i urbane byer, betyr det at vi allerede i dag må investere i infrastruktur som bidrar til bærekraftig vekst i byene våre.


I podkasten til Klimaoptimistene forteller Sunniva Bratt Slette hvilke investeringsområder hun mener det er størst potensiale i, og kommer med eksempler på hvilke byer og selskaper hun ser til for inspirasjon.

Innen 2025 skal vi investere minst 15 prosent av porteføljen til Storebrand i løsningsselskaper som bidrar til FNs bærekraftsmål. Løsningsselskaper opererer ofte innenfor sektorene fornybar energi, smarte byer, sirkulær økonomi, resirkulering, elektrifisering av kollektivtransport, vannforvaltning, bærekraftige materialer og teknologi, ansvarlig forbruk og produksjon med videre.

Lytt (og se) Sunniva fortelle om dette via lenken over, eller så finner du episoden der du pleier å lytte til podkast. Søk opp Klimaoptimistene. Lenken til episoden hos Spotify finner du her

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023