Bærekraft i 2018

Storebrands bærekraftsarbeid er hele tiden i utvikling. I 2018 har bærekraftsteamet blitt styrket, satset enda mer på arbeidet om aktiv eierskap og integrert FNs bærekraftsmål i bærekraftsratingen.

Published 02.01.2019 by Caroline Sesvold Tørring

Bærekrafthost2018_lite
Storebrands bærekraftteam: (fra venstre) Philip Ripman, Tulia Machado-Helland, Sunniva Bratt Slette, Matthew Smith, Karin Gjerde-Meyer, Emine Isciel og Andreas Bjørbak Alnæs.

 
Storebrands bærekraftsarbeid strekker seg tilbake til 1995, hvor fokuset var å utelukke verstingselskapene fra investeringene. I løpet av over tjue år har arbeidet med bærekraftige investeringer utviklet seg, og i dag er utelukkelser kun et første steg når nordmenns og institusjoners spare- og pensjonspengene skal investeres.

I 2018 har vi Storebrands arbeids med bærekraftige investeringer utviklet seg ytterligere:

Bærekraftsteamet styrkes

I august styrket vi teamet med to nyansettelser, Emine Isciel og Andreas Bjørbak Alnæs. Isciel kom fra Klima og miljødepartementet, hvor hun jobbet med multilaterale miljøavtaler og hadde ansvaret for oppfølging av FNs bærekraftsmål. Alnæs jobbet tidligere med bistandsarbeid og anti-korrupsjon i Norad, Utenriksdepartementet og UNDP. Et halvt år inn i Storebrand senere har begge gitt svært god driv til teamet og lagt grunnen for et spennende 2019. Les mer om Storebrands bærekraftteam her

Styrking av arbeidet med aktivt eierskap

I løpet av året har utvidet vårt arbeid om avskoging ved å bli med som lederinvestor på tre forskjellige UN PRI-initiativer. En på soya, en på kveg og en på palmeolje. Gjennom samarbeid med andre investorer på disse temaene har Storebrand mer påvirkningskraft. Vi har også i løpet av 2018 utviklet en ny avskogingspolicy, som skal lanseres i begynnelsen av 2019. Med den nye avskogingspolicyen vil vi få helhetlig tilnærming til avskoging.

Aktiv eierskap handler også om å reise ut og besøke og følge opp selskaper. I tillegg har vi vært på feltbesøk til fem selskaper for å se nærmere på deres virksomhet. Hos palmeoljeplantasjer i Indonesia diskuterte vi palmeoljeproduksjon, avskoging den fører med seg, arbeidsforhold og forholdene til lokalbefolkningen og inkludert urfolk. I Sør Korea diskuterte vi arbeidsforhold og antikorrupsjonstiltak med to ulike selskaper.


Fokus på bærekraftsmålene

I løpet av året integrerte Storebrand FNs bærekraftsmål i sin bærekraftsrating. Vi har utviklet egne KPI-er på knyttet til bærekraftsmål med høy finansiell relevans for selskapene vi investerer i. Samtidig har vår dataleverandør gått over fra å levere en bærekraftsrating, kalt ESG Rating, på selskapsnivå til å levere en ESG Risk Rating. Dette innebærer et sterkere fokus på selskapers balanse mellom risiko og muligheter knyttet til bærekraft.


TCFD

Storebrand har jobbet målrettet med å implementere anbefalingene til «Task Force on Climate-related Financial Disclosures» (TCFD) i 2018, og vi har deltatt som én av 20 investorer i UNEP Finance Initiative sin investorgruppe for TCFD-implementering. Prosjektet videreføres i 2019 for å ta steget videre mot mer utfyllende rapportering. Videre har Storebrand og Equinor presentert et felles casestudie om TCFD under PRI Climate Forum i Amsterdam og i London i slutten av november. Med fokus på klimarisikorapportering og hvordan informasjonen brukes i forvaltning, har selskapene samarbeidet om å finne ut hvordan rammeverket til TCFD kan implementeres på en strømlinjeformet.


Null kull innen 2026


I slutten av november lanserte Storebrand endringer i sin investeringspolicy for kull, og vi vil være ute av kullindustrien innen 2026 – noe som er helt i tråd med anbefalingene til FNs klimapanel. I 2013 startet Storebrand å selge seg ut av virksomheter som har inntekter fra kull, og solgte seg da ut av selskaper med mer enn 30 prosent av virksomheten i kull. Etter utvidelsen av kullkriteriet vil vi nå trekke oss ut av selskaper med mer enn 25 prosent av inntektene sine fra kull. Målet er hvert andre år å minke grensen med 5 prosent. Det vil si 20 prosent i 2020 og 15 prosent i 2022 og så videre.

I 2026 skal selskaper som har mer enn 5 prosent av virksomheten i kull være solgt, noe som vil si så å si alle. Grunnen til at målet ikke er satt til null, er at fem prosent er det laveste forvalterne kan garantere, ut fra kvaliteten på tilgjengelige data om selskapene, og markedsføringsregler av fond.


Likestilling

Temaet likestilling har fått mye fokus i 2018. Våre selskaper blir nå vurdert ikke bare på om de har en policy på at de ikke skal diskriminere, men at de faktisk bidrar til en bedre kjønnsbalanse og mer muligheter for kvinner. Dette gjør vi ikke bare fordi det er rettferdig, men også fordi en rekke studier peker på at selskaper med en god likestillingskultur er mer lønnsomme over tid. Gjennom prosjektet «Bølge» kan kunder nå velge en egen portefølje kalt Likestilling. Les mer om sammenhengen mellom likestilling og selskapers lønnsomhet.


Storebrand anerkjent for sin innsats på bærekraft

I 2018 kom Storebrand på andreplass i Etisk bankguides rangering av bærekraftige finansinstitusjoner. Storebrands svenske datterselskap, SPP, har i høst fortsatt å vise sin styrke innen bærekraft. Selskapet gikk til topps både hos Max Matthiessen, Söderberg & Partners og hos Sustainable Brand Index.


Stemmegivning internasjonalt i 2018

Å benytte vår stemmerett i selskapene vi eier er et av de viktigste redskapene vi har innen aktivt eierskap. For å kunne effektivt utøve påvirkning på internasjonale selskaper, startet vi i 2018 med «proxy voting», og benytter ISS' plattform for dette. Vi kjøper inn analyser som vi legger til grunn for hvordan vi stemmer i de ulike sakene. ISS har både en "standard policy" og en "sustainability policy". I 2019 vil vi stemme i tråd med vår egen utviklede policy, basert på egne kriterier, og policyen vil ligge inn i ISS-systemet. På nyåret vil en interaktiv portal for vår stemmegivning være tilgjengelig på storebrand.no. Der vil man kunne se geografisk fordeling, sektorfordeling, type saker, og stemmegivning helt ned på selskapsnivå. Dette er viktig skritt i å vise at vi er aktive eiere og at vi er transparente.

I løpet av 2018 har Storebrand flere ganger stemt mot selskapsledelsens anbefaling.I tillegg har vi stemt mot ledelsens anbefaling i det som kategoriseres under «shareholder proposals». Tematikken på disse forslagene varierer, men det som går igjen er utredning av klimarisiko/kostnaden av klimatilpasning, utredning av likestilling i selskapet og lik lønn, offentliggjøring av kostnader knyttet til lobbyvirksomhet eller politiske donasjoner.


Fokus på vannrisiko

Storebrand har hatt fokus på vannrisiko i 2018, blant annet ved å skrive en egen rapport om vann i samarbeid med Kirkens Nødhjelp «Maneuvering towards a watersafe future» som ble lansert under Arendalsuka. Se intervju om rapporten med konstituert generalsekretær i Kirkens Nødhjelp Lisa Sivertsen og Matthew Smith,leder for bærekraftige investeringer hos Storebrand.


Etter 2018, kommer 2019

I løpet av 2019 vil Storebrand forsette å utvikle sitt bærekraftsarbeid. Høsten 2017 kjøpte Storebrand opp SKAGEN og fra 1.januar 2019, har selskapene en felles bærekraftspolicy. I arbeidet med å samkjøre Storebrands og SKAGENs bærekraftspolicy har vi jobbet med å videreutvikle ulike utelukkelseskriterier og arbeidet med aktivt eierskap. 

Kontakt oss

Institusjonelle kunder

Kjøp og selg fond her

Last ned ordreblankett for fondshandel

Kontakt oss

Send e-post når du vil.
Svartid hverdager 8-16.

Motta nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev for institusjonelle kunder.


Fant du det du lette etter?