COP 26: Avskoging utgjør en finansiell risiko

Første uken i november møttes verdens leder til FNs klimatoppmøte, COP 26. Finanssektorens rolle og makt har vært et sentralt tema.

Published 05.11.2021 by Caroline Sesvold Tørring

regnskog-712x400
Får vi stoppet avskoging, kan det utgjøre en tredjedel av løsningen for å nå klimamålene. Foto: Unsplash.

I forkant av klimakonferansen hadde Storebrand sammen med 732 andre kapitalforvaltere, som til sammen representerer mer enn 434 tusen milliarder kroner, sendt et tydelig budskap til myndigheter verden over. Dette er hva The Investor Agenda mener må til for å snu klimaendringene, sett med investorers briller. 

The Investor Agenda ber blant annet om:

  • Styrkede nasjonale forpliktelser for å nå 1,5-gradersmålet i Parisavtalen
  • Forpliktende mål for nullutslipp innen 2050, med kortsiktige delmål
  • En robust karbonprissetting og fjerning av subsidier til fossilt brennstoff
  • Gjenopprettingsplaner for covid-19 som støtter overgangen til nullutslipp
  • Implementering av TCFD-rammeverket for klimarapportering som global standard1100 milliarder mer i klimaløsninger innen 2030

– Gjennom Climate Investment Coalition har Storebrand og andre nordiske pensjonsfond, forpliktet seg til å investere over 1100 milliarder mer i klimaløsninger innen 2030, og med nordiske statsledere som trekker i samme retning, tror vi at vi vil bidra til endring, sier konsernsjef i Storebrand Odd Arild Grefstad. 

Sammen med the Climate Investment Coalition er Storebrand med på å mobilisere kapital i Norden, for å sikre større investeringer i det grønne skiftet. Med oss på laget har vi pensjonsfond fra Storbritannia, og ambisjonen er å ekspandere ytterligere.– Investeringene skal brukes til å hindre avskoging

211105_DN_Avskoging_Kronikk
Faksimile: Dagens Næringsliv

I en kronikk i Dagens Næringsliv skriver adm.dir Jan Erik Saugestad, og fagsjef for klima Emine Isciel, begge i Storebrand Asset Management, at om vi får stoppet avskoging, kan det utgjøre en tredjedel av løsningen for å nå klimamålene.

– I Glasgow settes endelig natur øverst på dagsordenen, både av regjeringstopper og finans, skriver de.

Videre skriver de om investoralliansen som Storebrand er en del av og hvilken risiko av avskoging har. 

Avskoging er ikke bare en risiko for klima og biologisk mangfold, men utgjør også en finansiell risiko for våre porteføljer – penger vi forvalter på vegne av både bedrifter, fremtidige pensjonister og småsparere.

I Glasgow annonserte verdens regjeringsledere samtidig en avtale der 100 land forplikter seg til en betydelig forbedret innsats mot avskoging, inkludert finansiering. Brasils president Jair Bolsonaro, som til nå ikke har vist vilje til å beskytte skogen, er med på avtalen. 

Les hele kronikken her

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?