Topper på klima blant 17 000 fond

To av Storebrand Asset Managements fond fikk topp-plassering under utdelingen av CDP Europe Awards i Paris. Storebrand Global Solutions toppet i kategorien globale aksjefond, og SPP Emerging Markets Plus i kategorien fremvoksende økonomier.

Published 25.02.2020 by Caroline Sesvold Tørring

Ripman Wold
Porteføljeforvalter Philip Ripman og Henrik Wold Nilsen: Foto: Storebrand.

Rangeringen av fondene er basert på data fra klimaklassifiseringen for fond, Climetrics, lansert av organisasjonen CDP og ISS-ESG. Climetrics gjør uavhengige rangeringer av rundt 17.000 globale fond.


– Vi er glade for å ha fått en slik anerkjennelse av vårt arbeid. Det er et godt bevis på at det er mulig å få klimavurderinger inn i kjernen av institusjonelle porteføljer, sier Henrik Wold Nilsen, porteføljeforvalter for SPP Emerging Markets Plus.


– Det er også en anerkjennelse av mange års hardt arbeid i organisasjonen som helhet. Betydningen av å investere i tråd med FNs utviklingsmål for bærekraft er tydelig, avslutter porteføljeforvalter for Storebrand Global Solution, Philip Ripman.


Fem toppfond

Rangeringen er basert på Climetrics' nye underliggende metodikk. Innen hver kategori ble topp fem aktivt forvaltede fond valgt ut ifra en beregnet poengsum. De fem toppfondene ble valgt ut blant flere hundre fond med høyest score på Climetrics-ratingen i kategorien for europeiske og globale aksjefond. De fem beste fondene i kategorien pengemarkedsfond ble også tildelt priser.


Rangeringen måler blant annet resultatene av fondsbeholdningen og kapitalforvalterens policy for klimaspørsmål og investeringer


Rangeringen påvirkes mest av fondets eierandeler, og fondsforvalteres aktive investeringsbeslutninger har stor innvirkning. Climetrics beregner hvor godt selskaper i et fonds portefølje avdekker og styrer vesentlig risiko og muligheter knyttet til klimaendringer, vannsikkerhet og avskoging.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.