Smart-fondet 5 år

Lovordene og medieomtalene har vært mange. I disse dager rundet fondet Storebrand Global Multifactor fem år, og fortsetter å toppe fondslisten.

Published 01.11.2018 by Caroline Sesvold Tørring

I løpet av sine fem år, har Storebrand Global Multifactor oppnådd langt mer enn hva et fond noen gang opplever. Fondets mange førsteplasser, utmerkelser og medieomtale kommer ikke uten grunn. Men dagens femåringen har egentlig eksistert lenger enn fem år.

Summen av dette har fått Morningstar til å kåre Storebrand Global Multifactor til markedets beste globale aksjefond og Finansavisen til å slå fast at «det beste globale fondet du som nordmann kan kjøpe, er ikke fra internasjonale giganter som Fidelity eller Vanguard. Det er fra Storebrand.»

Les også: Ettertraktede faktorer

For fem år siden, 1. november 2013, så fondet dagens lys. Eller for å være presis: Da skiftet fondet navn og forvaltningsstrategi, til det som i dag er Storebrand Global Multifactor.

Fondet endres

– Forløperen til Storebrand Global Multifactor, «Storebrand Global Quant Equity» ble startet tilbake i 2006 og investerte i selskaper med to kjennetegn, eller såkalte faktorer: Verdi og momentum. I 2008 fikk forvalterteamet også ansvaret for fondet Storebrand Global, som hadde en lignende forvaltningsstrategi, forteller fondsforvalter Andreas Poole.

I 2013 ble fondets investeringsstrategi lagt om, og da var det samtidig naturlig å endre navnet.

– Dette ga oss mulighet til å la de to fondene gå ulike veier. Mens vi i fondet «Storebrand Global», som samtidig fikk navnet «Storebrand Global Verdi», gikk fra to til én faktor, nemlig verdi-faktoren, gikk vi motsatt vei for «Storebrand Global Quant Equity». Der vi utvidet fra to til fire faktorer, derav navnet Multifactor, sier Poole.

Poole forklarer at endringene i fondene ikke ble gjort fordi fondene hadde levert dårlig.

– Tvert imot, resultatene var gode. Det reflekteres i dag på Oslo Børs avkastningsoversikt for globale fond, der både Storebrand Global Value og Storebrand Global Multifactor ligger høyt oppe på listene for langsiktige tidshorisonter som 10 år, påpeker Poole.

 Etter omleggingen for fem år siden har fondet hatt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 14,6 prosent, og topper Oslo Børs sin avkastningsliste for globale aksjefond med fem års historikk.

Modellene bestemmer

Storebrand Global Multifactor forvaltes i dag av Storebrands team for modellbasert forvaltning, som består av fire forvaltere. Det er det samme teamet som forvalter Storebrands indeksfond — fond som ikke er aktive, men som investerer i de samme selskapene som fondets indeks. Dette i motsetning til aktive fond, hvor en forvalter bestemmer hvilke selskaper som skal inn i fondet.

Et faktorfond, derimot, ligger mellom et aktivt og et passivt fond. Her har forvalteren laget en modell, eller algoritme, som bestemmer hvilke kjennetegn (eller "faktorer") selskapene som fondet skal investere i skal ha. Forvalterens rolle er altså ikke å velge selskapene, men å lage og etterse modellen.

Med andre ord: Grunnen til at Storebrand Global Multifactor kalles et faktorfond eller et modellbasert fond, er fordi det er modeller, og ikke en forvalter, som bestemmer hvilke aksjer fondet skal investere i.

Les også: Slik bruker Storebrand datamaskiner for å knuse konkurrentene

Mange faktorer

Det finnes mange ulike faktorer man kan velge å legge til grunn i en investeringsstrategi. I Storebrand Global Multifactor er det følgende kjennetegn datamaskinene leter etter før de investerer i selskaper: Verdi, momentum, størrelse og lav volatilitet.

– Det finnes mange flere faktorer man kan eksponere seg mot. De fire faktorene i Multifactor har alle gitt dokumentert høyere avkastning enn markedet over tid. Samtidig fins det rasjonelle forklaringer for at disse skal gi meravkastning – noe som gjør at vi kan forvente at det også vil fungere fremover, forteller Poole.

Forvalternes rolle i faktorfondet er som nevnt å lage modellene, ikke å la egne meninger om valg av selskaper styre investeringen. Overvåking og «fintuning» av modellen for å få den mest mulig effektiv er imidlertid forvalternes rolle.

– Forvalterens rolle er å implementere teorien i praksis og forvalte fondet på en måte som gir mest mulig eksponering mot faktorene, samtidig som kostnadene holdes så lave som mulig. I takt med at fondet har vokst fra ca. 800 millioner i 2013 til 20 milliarder i 2018, har vi gjort kontinuerlige justeringer og forbedringer av den underliggende modellen, sier Poole.

Populært folkefond

Storebrand Global Multifactor har vært inkludert i Storebrands pensjonsprofiler siden oppstarten, noe som betyr at over en halv million nordmenn eier fondet gjennom sin pensjonsordning. Som privatperson kan du kjøpe fondet hos Storebrand, men også gjennom eksterne distributører som SBanken og Nordnet.

I likhet med alle Storebrands fond forvaltes Storebrand Global Multifactor etter «Storebrands standard for bærekraftige investeringer». Storebrand arbeider systematisk for å investere i selskaper som bidrar til en bærekraftig utvikling.

Modellene bestemmer

Storebrand Global Multifactor forvaltes i dag av Storebrands team for modellbasert forvaltning, som består av fire forvaltere. Det er det samme teamet som forvalter Storebrands indeksfond — fond som ikke er aktive, men som investerer i de samme selskapene som fondets indeks. Dette i motsetning til aktive fond, hvor en forvalter bestemmer hvilke selskaper som skal inn i fondet.

Et faktorfond, derimot, ligger mellom et aktivt og et passivt fond. Her har forvalteren laget en modell, eller algoritme, som bestemmer hvilke kjennetegn (eller "faktorer") selskapene som fondet skal investere i skal ha. Forvalterens rolle er altså ikke å velge selskapene, men å lage og etterse modellen.

Med andre ord: Grunnen til at Storebrand Global Multifactor kalles et faktorfond eller et modellbasert fond, er fordi det er modeller, og ikke en forvalter, som bestemmer hvilke aksjer fondet skal investere i.

Les også: Slik bruker Storebrand datamaskiner for å knuse konkurrentene

Mange faktorer

Det finnes mange ulike faktorer man kan velge å legge til grunn i en investeringsstrategi. I Storebrand Global Multifactor er det følgende kjennetegn datamaskinene leter etter før de investerer i selskaper: Verdi, momentum, størrelse og lav volatilitet.

– Det finnes mange flere faktorer man kan eksponere seg mot. De fire faktorene i Multifactor har alle gitt dokumentert høyere avkastning enn markedet over tid. Samtidig fins det rasjonelle forklaringer for at disse skal gi meravkastning – noe som gjør at vi kan forvente at det også vil fungere fremover, forteller Poole.

Forvalternes rolle i faktorfondet er som nevnt å lage modellene, ikke å la egne meninger om valg av selskaper styre investeringen. Overvåking og «fintuning» av modellen for å få den mest mulig effektiv er imidlertid forvalternes rolle.

– Forvalterens rolle er å implementere teorien i praksis og forvalte fondet på en måte som gir mest mulig eksponering mot faktorene, samtidig som kostnadene holdes så lave som mulig. I takt med at fondet har vokst fra ca. 800 millioner i 2013 til 20 milliarder i 2018, har vi gjort kontinuerlige justeringer og forbedringer av den underliggende modellen, sier Poole.

Populært folkefond

Storebrand Global Multifactor har vært inkludert i Storebrands pensjonsprofiler siden oppstarten, noe som betyr at over en halv million nordmenn eier fondet gjennom sin pensjonsordning. Som privatperson kan du kjøpe fondet hos Storebrand, men også gjennom eksterne distributører som SBanken og Nordnet.

I likhet med alle Storebrands fond forvaltes Storebrand Global Multifactor etter «Storebrands standard for bærekraftige investeringer». Storebrand arbeider systematisk for å investere i selskaper som bidrar til en bærekraftig utvikling.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

AndreasPoole_portrett
Forvalter Andreas Poole. Foto: Storebrand.
120118_DN_Computer
Faksimile Dagens Næringsliv

Kontakt oss

Institusjonelle kunder

Kjøp og selg fond her

Last ned ordreblankett for fondshandel

Kontakt oss

Send e-post når du vil.
Svartid hverdager 8-16.

Motta nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev for institusjonelle kunder.