Opp 100 prosent på 6 måneder

Porteføljen Storebrand Fornybar Energi ble i slutten av gjort om til et verdipapirfond. Siden da har fondet steget 105 prosent.

Published 09.01.2021 by Caroline Sesvold Tørring

ripman-7
Forvalter Philip Ripman. Foto: Kristian Skalland Moen

I mars 2018 startet Storebrand Livsforsikring opp porteføljen Fornybar Energi, som har vært en suksess både med tanke på antall kunder og ikke minst når man ser på avkastningen. I juni ble porteføljen blitt gjort om til et verdipapirfond.

Siden fondet ble gjort om til et verdipapirfond i juni 2020, har fondet hatt en avkastning på 105 prosent.

Fondet har fått mye oppmerksomhet, noe som ikke er så rart med tanke på avkastingen. I desember var fondet på topp blant Nordnets kunder. Les mer her

Dagen Næringsliv har også skrevet om fondet.

Fornybart og fossilfritt

Fondet er fossilfritt, og som fondsnavnet tilsier, så investerer fondet i selskaper som jobber med ulike typer fornybar energi. Bakgrunnen for at Storebrand startet opp denne porteføljen i 2018, var at det var klart at fornybar energi var en sektor som forventet å vokse markant de neste tiårene. Dette gjelder fortsatt, og veksten på dette området vil fortsatt drives av overgangen fra fossile energikilder til fornybare alternativer, samt et økende behov for energi på verdensbasis, i tillegg til elektrifisering av transportsektoren.

– På toppen av dette er fornybar energi i flere tilfeller allerede billigere enn kull og det er forventet ytterligere prisreduksjon i årene som kommer. Estimater tilsier at prisen på solkraft vil reduseres med 66 prosent og at offshore vindkraft vil reduseres med 71 prosent innen 2040. Fornybar Energi er en spennende og fremtidsrettet sektor som jobber med å løse noen av verdens største utfordringer, forteller forvalter av fondet Philip Ripman.

Les mer og kjøp Storebrand Fornybar Energi her

Fra fondsportefølje til verdipapirfond

Opprinnelig ble fondet lansert som en investeringsportefølje under Storebrand Livsforsikring, men fra 26.juni ble det opprettet som et verdipapirfond. Dermed vil fondet gjøres tilgjengelig for langt flere ved at det etter hvert kan kjøpes via andre distributørene som selger Storebrands fond, som for eksempel Nordnet og Skandiabanken. Fondet kan kjøpes direkte eller som et fond i en aksjesparekonto.

Fondet forvaltes av Philip Ripman. Han er også forvalter av Storebrand Global Solutions som også kan vise til en god avkastning. Av 300 globale fond på Oslo Børs ligger fondet på 1. plass på femårshistorikken.

Les også: 2020 et sterkt fondsår

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.