"Norges smarteste forvalter"

Dagens Næringsliv skriver om Storebrand Global Multifactor, og om hvordan fondet knuser sine konkurrenter.

Published 12.01.2018 by Caroline Sesvold Tørring

"I aksjefondet Storebrand Global Multifactor plukker en computer ut aksjene til porteføljer. Det har fungert godt, for fondet er best i Norge", skriver avisen.

Storebrand Global Multifactor er et faktorfond eller et såkalt modellbasert fond. Det vil si at det er modeller som bestemmer hvilke aksjer fondet skal kjøpe. I et aktivt forvaltet fond er det forvalteren som tar aktive valg over hvilke selskaper som skal inn i fondet. I den andre enden av skalaen har man indeksfond (også kalt passivt fond). Her "kopierer" forvalteren fondets indeks og dermed inneholder fondet akkurat de samme selskapene som fondets indeks. I Storebrand Global Multifactor er det forvalterens rolle og lage disse modellene.

Avisen skriver videre:

Forvalterne av Storebrand Global Multifactor satser derfor på fire aksjekategorier, eller faktorer, som det kalles på finansspråket. Forvalterne lar et dataprogram, som de selv har programmert, velge ut aksjer i de ulike kategoriene. Hvilke aksjer som fondet ender opp med er revnende likegyldig. Om det selger piller, pc-er eller papir er uviktig. Det som er viktig er aksjenes avkastningsegenskaper. 

Fondet er beste globale aksjefond de siste tre, fem og syv årene og har gjort det bra etter at strategien ble lagt om i 2013.

Bærekraftige fond

I likhet med alle Storebrands fond forvaltes også Storebrand Global Multifactor etter "Storebrands standard for bærekraftige investeringer". Storebrand arbeider systematisk for å investere i selskaper som bidrar til en bærekraftig utvikling. Les mer om våre bærekraftige investeringer

Suksesshistorie

Fondets gode resultater blir lagt merke til av flere. I 2017 kåret Morningstar har Storebrand Global Multifactor til beste globale aksjefond under den årlige Morningstar Fund Awards. Analyseselskapet trekker frem fondets gode resultater, lave kostnader og lave risiko som begrunnelse for prisen. Les mer her

I desember skrev Finansavisen om "Storebrands suksessfaktorer" og fondet gode avkastning. Les mer her

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.

Kontakt oss

Institusjonelle kunder

Kjøp og selg fond her

Last ned ordreblankett for fondshandel

Kontakt oss

Send e-post når du vil.
Svartid hverdager 8-16.

Motta nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev for institusjonelle kunder.

120118_DN_Computer