2020: Sterke fondsresultater

Koronaåret ble en berg-og-dalbane med turbulente markeder. Etter ett bratt fall i mars, satte aksjemarkedene etter hvert nye toppnoteringer. For Storebrands fond ble det et år med sterke resultater.

Published 04.01.2021 by Frode Aasen

2020
2020 er år der fleste vil glemme, men ser man på fondsresultatene er det all grunn til å smile. Foto: Unsplash.

2020 startet friskt med toppnoteringer på flere børser før koronakrisen grep fatt og sendte markedene brått nedover mot slutten av februar. I løpet av en panikkartet måned fra rundt 20. februar falt det brede amerikanske aksjemarkedet med rundt 34 prosent målt i lokal valuta. Europeiske aksjer falt enda et par prosentpoeng, mens Oslo Børs falt rundt 32 prosent fra toppen.

Bratt børsoppgang

Den etterfølgende rekylen ble formidabel, og det var særlig selskaper innenfor teknologi, kommunikasjon og forbruksvarer som drev gjeninnhentingen i aksjemarkedene. Den teknologitunge Nasdaq-børsen klokket inn ny toppnotering allerede i midten av juni, og ved halvårsskiftet hadde indeksen steget nærmere 50 prosent (målt i dollar) siden bunnen i slutten av mars. Det globale aksjemarkedet endte året med en solid og tosifret verdioppgang målt i lokal valuta (14,2 prosent), og noe lavere målt i norske kroner (12,4 prosent). Det nordiske aksjemarkedet utmerket seg med en oppgang på mer enn 22 prosent målt i norske kroner, mens Oslo Børs steg 4,6 prosent.

Bærekraft er fortsatt i vinden

Utviklingen gjenspeiles også i fondenes avkastning, hvor samtlige aktive aksjefond endte med solid meravkastning. Alle Delphifond, og flere av de norske aksjefondene, ga tosifret prosentavkastning. Også samtlige rentefond og de nyetablerte kombinasjonsfondene, som inngår i Fremtid-serien, ga meravkastning, mens de to fondene som utgjør gruppen faktorfond endte året bak sine referanseindekser. Fond med utvidet bærekraftsfokus, slik som Storebrand Global Solutions og Storebrand Norge Fossilfri utmerket seg med avkastning på mer enn 30 prosent, mens aller øverst på avkastningstronen fikk vi nykommeren, Storebrand Fornybar Energi, som steg smått utrolige 106 prosent siden etableringen i slutten av juni.

Les mer om Storebrand Fornybar Energi: Opp 100 prosent på 6 måneder

Tabellen under viser avkastningen på Storebrands og Delphis fond, fondenes referanseindeks og fondenes meravkastning (etter kostnader). Mer informasjon og ytterligere avkastningstall, er å finne i avkastningsoversikten.

Fondsavkastning2020


Kraftige stimulanser

I løpet av fjoråret falt den globale veksten med fire prosent, og 2020 ble dermed første resesjon etter 2009, den gang som følge av finanskrisen hvor blant annet storbanken Lehman Brothers gikk konkurs. Fjorårets resesjon var den dypeste i nyere tid, men også en av de korteste med en varighet på bare 4-6 måneder, noe avhengig av hvordan man regner. Gjeninnhentingen ble sparket i gang av myndigheter verden over, gjennom kraftfull penge- og finanspolitikk, som kom på plass i rekordfart. Myndigheter var raskt ute med redningspakker og kompensasjonsordninger, som også ble økt gjennom året, og i USA ble det like før årsskiftet den forventede forlengelsen av redningspakken omsider vedtatt. Redningspakken, som er på hele 900 milliarder dollar, tilsvarer omtrent 4 prosent av bruttonasjonalproduktet og inkluderer støtte til bedrifter, økte utbetalinger til arbeidsledige og direkteoverføringer i form av en engangsutbetaling på 600 dollar til store deler av befolkningen.

Valgthriller i USA

Det amerikanske presidentvalget endte i favør Biden, men det ble historisk jevnt og en smertefull prosess i etterkant med påstander om valgfusk fra Trump og deler av republikansk side. I forhold til økonomisk politikk, har konsensus typisk vært en preferanse til fordel for republikansk president og flertall, men på lang sikt er dette bildet mer balansert. Det er i det minste grunn til å tro at den grønne trenden vil ha de beste vekstvilkårene under Biden, snarere enn Trump.

Vaksinasjonsprogrammer

Mot slutten av fjoråret ble de første Covid 19-vaksinene godkjent, og hastigheten på vaksineutrullingen og den generelle gjennomføringen av vaksinasjonsprogrammene vil være avgjørende for de videre vekstutsiktene i økonomien. Det må påregnes uforutsette hendelser knyttet til logistikk, bivirkninger og annet, men også knyttet til virusmutasjoner og oppblussing. Store regionale forskjeller, som følge av utrulling av vaksine og bruk av ulike typer vaksiner, vil også forekomme. Mest sannsynlig er uansett vaksinasjonen starten på slutten av pandemien, og dermed fortsettelsen på den økonomiske gjeninnhentingen, noe som samlet sett bør tale til fordel for aksjer og aksjefond.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.