Storebrands multi-boutique

For å kunne tilby optimale porteføljeløsninger, kompletterer Delphi Fondene, SKAGEN, Storebrand Fondene, Storebrand Fonder (i Sverige) og Cubera vårt produkttilbud innenfor aksjer, renter og private equity. Med en multi-boutique tar vi også ut skalafordeler på en effektiv måte.

Storebrand Asset Management AS ønsker å levere kundeverdi gjennom Storebrands ulike fondsløsninger og gjennom utvalgte boutiques. Våre boutiques skal komplettere eksisterende produkttilbud, ha klare vekstmuligheter og bidra til økt distribusjonskraft.


Tar ut skalafordeler

En effektiv plattform for handel og rapportering er avgjørende for å lykkes som en kapitalforvalter. Oppkjøp av boutiques skal også gi systemsynergier og forbedret kostnadseffektivitet – spesielt med tanke på funksjoner som; operations, teknologisk plattform og institusjonell distribusjon.

Tilfører kundeverdi

Nye boutiques skal under alle forutsetninger tilføre ny kundeverdi, slik oppkjøpene av SKAGEN og Cubera har gjort, og Storebrand Fondene Storebrand Fonder (i Sverige) og Delphi Fondene før dette. Som eier er det vårt ansvar å bygge videre på styrkene til de ulike, og gi gode vilkår for videre vekst. Investeringsfilosofiene skal bestå. Det er kun i forhold til Storebrands standard for bærekraftige investeringer at samkjøring er et absolutt krav.

Flere boutiques?

Med en klar målsetting om å utvikle produkttilbudet videre, og et like sterkt ønske om å ivareta posisjonen som Norges største private kapitalforvalter, er vi også åpne for å bredde plattformen ytterligere. Betingelsene for å ta om bord nye boutiques er hugget i sten: De skal tilføre økt kundeverdi og skalafordeler.

Har du spørsmål om Storebrands multi-boutique? Vennligst ta kontakt med en våre kundeansvarlige.


Kontakt oss gjerne

Er du en institusjonell investor og har spørsmål om fond, gjeldsforvaltning, diskresjonære porteføljer, private equity og/eller eiendom? Ta kontakt med oss.

 IK@Storebrand.noPrivat investor?

Besøk oss her for å finne investeringsløsninger tilpasset ditt behov.
Til fondslisten

Avkastningoversikt for våre fond
Nyhetsbrev 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert om hva som skjer i markedet.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?