Bærekraftige investeringer

Som Norges største private kapitalforvalter, har vi et særskilt ansvar for å forflytte midlene vi forvalter i en mer bærekraftig retning.

For oss er det ikke likegyldig hvordan man tjener penger. For å navigere rett, bruker vi vår kompetanse på bærekraft til å forstå risiko best mulig, for eksempel knyttet til klima. Vårt langsiktige mål er å investere mer i selskaper som er godt posisjonert i forhold til globale utfordringer, og som også bidrar til en bedre utvikling.Strategisk satsning på bærekraft

Storebrand Asset Management har som hovedoppdrag å forvalte Storebrands pensjonsprodukter mest mulig effektivt, samtidig som vi hele tiden skal ta nye skritt i forhold til bærekraft. Den andre delen av vårt oppdrag er å sørge for at kunnskapen som bygges gjennom pensjonsforvaltning også kommer våre institusjonelle kunder til gode. I praksis betyr det at produkter og løsninger som brukes internt, også tilbys våre eksterne kunder.

Vår strategi er å sikre posisjonen som Norges ledende institusjonelle forvalter gjennom bærekraftige investeringer. For å lykkes kan forvaltningsfilosofien oppsummeres med enkle og tydelige produkter, som gir verdi for pengene og som er bærekraftige. 


Velger bort, velger inn

Vi har et sterkt ønske om å unngå selskaper som bryter med internasjonalt anerkjente konvensjoner. Derfor har vi en liste med selskaper vi av ulike årsaker ikke investerer i. Gjennom utelukkelsene mener vi også det er mulig å identifiserer risiko som kapitalmarkedene i dag ikke priser effektivt, og styre unna denne. Samtidig har vi et minst like sterkt ønske om å investere mer i selskaper som er en del av løsningen på bærekraftsutfordringene, selskaper som er godt posisjonert for viktige globale trender. Vår bærekraftsscore er en viktig rettesnor i dette arbeidet. Pluss-fondene, fond med ekstra fokus på ESG og fossilfrie fond, er alle eksempler på hvordan vi forflytter midlene i en enda mer bærekraftig retning.

Parallelt bruker vi vår posisjon som en stor kapitalforvalter til påvirkning gjennom aktivt eierskap. Vårt bærekraftsteam og våre forvaltere er hvert år i dialog med et stort antall selskaper. Ved å utfordre selskapene på deres praksis og prestasjoner innenfor bærekraft, bidrar vi økt bevissthet. Og ikke minst, vi bidrar også her til en økt forflytning i en mer bærekraftig retning.

Her kan du lese om bærekraftig forvaltning

Kontakt oss gjerne

Er du en institusjonell investor og har spørsmål om fond, gjeldsforvaltning, diskresjonære porteføljer, private equity og/eller eiendom? Ta kontakt med oss.

 IK@Storebrand.noPrivat investor?

Besøk oss her for å finne investeringsløsninger tilpasset ditt behov.
Til fondslisten

Avkastningoversikt for våre fond
Nyhetsbrev 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert om hva som skjer i markedet.


Fant du det du lette etter?