Bærekraftige investeringer

Som Norges største private kapitalforvalter, har vi et særskilt ansvar for å forflytte midlene vi forvalter i en mer bærekraftig retning.

For oss er det ikke likegyldig hvordan man tjener penger. For å navigere rett, bruker vi vår kompetanse på bærekraft til å forstå risiko best mulig, for eksempel knyttet til klima. Vårt langsiktige mål er å investere mer i selskaper som er godt posisjonert i forhold til globale utfordringer, og som også bidrar til en mer bærekraftig utvikling.Strategisk satsning på bærekraft

Storebrand Asset Management har som hovedoppdrag å forvalte Storebrands pensjonsprodukter mest mulig effektivt, samtidig som vi hele tiden skal ta nye skritt i forhold til bærekraft. Den andre delen av vårt oppdrag er å sørge for at kunnskapen som bygges gjennom pensjonsforvaltning også kommer våre institusjonelle kunder til gode. I praksis betyr det at produkter og løsninger som brukes internt, også tilbys våre eksterne kunder.

Vår strategi er å sikre posisjonen som Norges ledende institusjonelle forvalter gjennom bærekraftige investeringer. For å lykkes kan forvaltningsfilosofien oppsummeres med enkle og tydelige produkter, som gir verdi for pengene og som er bærekraftige. 


Velger bort, velger inn

Vi har et sterkt ønske om å unngå selskaper som bryter med internasjonalt anerkjente konvensjoner. Derfor har vi en liste med selskaper vi av ulike årsaker ikke investerer i. Gjennom utelukkelsene mener vi også det er mulig å identifiserer risiko som kapitalmarkedene i dag ikke priser effektivt, og styre unna denne. Samtidig har vi et minst like sterkt ønske om å investere mer i selskaper som er en del av løsningen på bærekraftsutfordringene, selskaper som er godt posisjonert for viktige globale trender. Vår bærekraftsscore er en viktig rettesnor i dette arbeidet. Pluss-fondene, fond med ekstra fokus på ESG og fossilfrie fond, er alle eksempler på hvordan vi forflytter midlene i en enda mer bærekraftig retning.

Parallelt bruker vi vår posisjon som en stor kapitalforvalter til påvirkning gjennom aktivt eierskap. Vårt bærekraftsteam og våre forvaltere er hvert år i dialog med et stort antall selskaper. Ved å utfordre selskapene på deres praksis og prestasjoner innenfor bærekraft, bidrar vi økt bevissthet. Og ikke minst, vi bidrar også her til en økt forflytning i en mer bærekraftig retning.


Kontakt oss gjerne

Er du en institusjonell investor og har spørsmål om fond, gjeldsforvaltning, diskresjonære porteføljer, private equity og/eller eiendom? Ta kontakt med oss.

 IK@Storebrand.noPrivat investor?

Besøk oss her for å finne investeringsløsninger tilpasset ditt behov.
Til fondslisten

Avkastningoversikt for våre fond
Nyhetsbrev 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert om hva som skjer i markedet.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023