06.05.2021 Nye vedtekter gjøres gjeldende fra 1. juni

På andelseiermøtet 19. november 2020 ga andelseiere i verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management tilslutning til at det kan innføres svingprising ved den daglige verdifastsettelsen av verdipapirfondene. Finanstilsynet har deretter godkjent forvaltningsselskapets søknad om å innføre svingprising og de har også godkjent enkelte andre mindre endringer i fondenes vedtekter. Du kan lese mer om svingprising på kunngjøringen datert 22.10.2020, og du kan lese protokollen fra andelseiermøtet i kunngjøringen datert 20.11.2020.

De nye godkjente vedtektene gjøres gjeldende fra og med 1. juni 2021

Fant du det du lette etter?