Ny forvalter for Storebrand Vekst

Tiril Flørnes Støle startet som assisterende porteføljeforvalter i september 2022, og tar nå steget opp til porteføljeforvalter. Fra og med 1. september 2023 er hun ansvarlig forvalter for aksjefondet Storebrand Vekst sammen med porteføljeforvalter Alf Inge Gjerde.

Tiril har siden hun startet på vårt norske aksjeteam fått økende ansvar for enkeltselskaper som inngår i det norske investeringsuniverset, og dermed posisjonstakning på tvers av våre norske aksjefond. Vi organiserer forvaltningen av de norske aksjefondene med selskaps- og sektoransvar fordelt mellom de fire forvalterne vi har på teamet. Endringer i hvem som har forvalterroller endrer ikke hvordan vi organiserer forvaltningen. Med rollen som ansvarlig forvalter vil Tiril få et større ansvar for helheten rundt Storebrand Vekst.

Storebrand Vekst er ett av seks fond forvaltet av vårt norske aksjeteam, og er i dag på ca. 0,5 mrd. NOK. Fondet er vårt nest eldste norske aksjefond, og ble lansert tilbake i 1992. Som fondets navn tilsier investerer fondet i vekstselskaper på Oslo Børs, det vil si selskaper som kjennetegnes av høye forventninger til fremtidig inntjening. Dette er gjerne også selskaper med relativt høy risiko for kursendringer, og fondet har hatt relativ store avkastningssvingninger flere år. Svingninger til tross, fondet har flere ganger vunnet priser for "årets fond" i Norge, og for langsiktige investorer har fondet levert meget gode resultater.

Tiril får nå et større ansvar for å videreføre fondets gode historie, og sammen med resten av teamet videreføre den meget solide forvaltningen alle våre norske aksjefond har hatt i en årrekke.
 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023