Andelseiermøte 7. juli 2020

Forslag om vedtektsendringer

Forvaltningsselskapet foreslår endringer i vedtektene til Storebrand AksjeSpar og Storebrand Kombinasjon og avholder derfor andelseiermøte 7. juli.

Nedenfor finner du informasjon og endringene, forslag til nye vedtekter for fondene og stemmeseddel. Andelseiere behøver ikke å foreta seg noe, men vi oppfordrer alle andelseiere til å benytte stemmeretten. 

Klikke på lenkene i tabellen under for de ulike dokumentene.

Storebrand Kombinasjon

Storebrand AksjeSpar

Kundebrev Storebrand Kombinasjon Kundebrev Storebrand AksjeSpar
Endringer Storebrand Kombinasjon Endringer Storebrand AksjeSpar
Vedtekter Storebrand Kombinasjon endringer Vedtekter Storebrand AksjeSpar endringer
Nye vedtekter Storebrand Fremtid 50 forslag Nye vedtekter Storebrand Fremtid 100 forslagStemmeseddel for å avgi forhåndsstemme kan du finne her

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023