Møt våre kundeansvarlige

For institusjonelle kunder

Jørgen Hjemdal

Leder for institusjonelle kunder og distribusjon


Kontakt oss gjerne

email For handler kontakt oss via ik@storebrand.no

content-paper-edit Hvis du har en klage, vennligst bruk vårt klageskjema

Kundeansvarlige

– for institusjonelle kunder

Ekspertise: Fond, diskresjonære porteføljer, private equity og eiendom 

Inger Ertvaag

Senior kundeansvarlig

Ivar Waage

Senior kundeansvarlig

Øyvind Moe

Senior kundeansvarlig

Spiros Alan Stathacopoulos

Director | International Distribution


Fondshandel

Her finner du informasjon om hvordan du som institusjonell investor handler fond hos oss.

Kundeansvarlige for ekstern distribusjon

Kjetil O. Øygarden

Leder ekstern distribusjon

Kurt Hauge

Ekstern distribusjon

Jon Hegdal

Ekstern distribusjon

Support – analytikere, kundestøtte og rapportering

– for institusjonelle kunder

Philip Svendsen

Associate International Business Development

Per Johan Edwinson

Head of Sales, Support and Analytics

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023